สุขาน่าใช้

ถึงจะเก่าแต่ก็สะอาด

น้ำที่ใช้ล้างมือ จะไหลมาราดสุขาชายอย่างนี้


พวกเราใช้เองเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด


ห้องสุขาสะอาดน่าใช้ด้วยมือของชมรมเด็กไทยทำได้

สุขาสะอาดบรรยากาศดี


ยืนให้ชิดจะได้ไม่หยดเลอะเทอะ

 

ส้วมสะอาดปราศจากโรค


หลังใช้ห้องสุขาต้องล้างมือ


ใช้มะกรูดดับกลิ่น


สุขาหญิงก็มีที่ล้างมือแนะนำการใช้สบู่เหลว

 

ส้วมเก่าปรับปรุงใหม่ให้น่าใช้

เด็กไทยฟันด


โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org