โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

          โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ถ้วยพระราชทาน
     จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

   โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ๒ปีติดต่อ   อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๒๘ ก.ค.๕๔ 
     
 
     
 
     
     
                                                      ชมโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
     กลับไปหน้าหลักโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org