กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)      
                                    "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
                     คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
                             นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ชมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น
        อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายประเภท ,ได้รับของขวัญกันทุกคน แจกของขวัญมากกว่าพันชิ้น     
                          ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)                  
                                                        วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
  
กิจกรรมการแสดง
ร้านอาหาร
แจกของขวัญ
เก็บภาพเป็นที่ระลึก 
กิจกรรมการแสดง
ขอต้อนรับเข้าสู่เวที "วันเด็ก" ค่ะ 
  ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านจอมบึง ,เพลงหน้าที่เด็ก
  นายอภิชาติ  ทิมเจริญ  นายอำเภอจอมบึง มาร่วมงานวันเด็ก
  นายอภิชาติ  ทิมเจริญ  อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
ชมการร้องเพลง  การแสดง 
นักแสดงได้รับรางวัลทุกคน 
รำ ระบำดอกบัว
รำ ระบำอาเซียน
ผู้ชมสนุกสนาน
  ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์  โชว์ร้องเพลง
  ศิลปินรับเชิญ  จอย  จิตรลดา 
คุณอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

มอบทุนการศึกษา