การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                                            เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
                       โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน
                                                                          วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖                                      
     ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

คณะนักเรียนกล่าวต้อนรับ
ประธานกรรมการไหว้พระหน้าเสาธง 
ยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร
ชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
  เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์ (น้องโฟกัส)
คุณแม่และคุณพ่อของเด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์  จันทร์สุพิศ  รอง ผอ.สพม.๑๐  ประธานกรรมการ
  นำเสนอ ผลงาน
  แสดงการวาดรูป
  แสดงการเดี่ยวระนาด
  เสนอผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอ เรื่อง "อาเซียน"
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  เพื่อนๆบอกความรู้สึกเกี่ยวกับ โฟกัส
  คุณครูกัลยา  เสือดี  คุณครูในดวงใจของน้องโฟกัส
  ประธานและคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
  แสดงการร้องเพลง 
  โชว์การรำไทย
  รับประทานอาหารกลางวัน 
  เดินทางกลับ