บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 
       จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมงานอดีตนักกีฬาทีมชาติ
                      แจกเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตรา ไมโล  และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน
           วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)


                                                                                               
เตรียมสนุกกับกิจกรรม
  อิ่ม  อร่อย  กับ ไมโล
  เกมส์กีฬาพาสนุก

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

  มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน
  สอนทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมงานอดีตนักกีฬาทีมชาติ