พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
                                                                                 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                                                                                      พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖                                            
                                                ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
                                                                                         วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
                                                         
                                     
ภาพที่ระลึก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับหน่วยงานราชการ อำเภอจอมบึง