คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง ลงนามถวายพระพร

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับหน่วยงานราชการ ในอำเภอจอมบึง
ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และในช่วงเวลาเย็น ทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖