โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

เพลงมาร์ชโรงเรียน
เนื้อร้อง/ทำนอง:ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์
บ้านจอมบึงเคียงคู่บึงหนึ่งในศักดิ์ศรี
นักเรียนดีมีวินัยใฝ่ศึกษา
กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเลิศล้ำวิชา
แหล่งศึกษาสร้างชื่อระบือไกล
บ้านจอมบึงคือสถานบ้านความรู้
เป็นที่อยู่แสนสุขสมอบรมจริยา
เป็นผู้นำแหล่งชุมชนฝึกฝนปัญญา
สร้างคุณค่าชีวิตคนหลีกพ้นลำเค็ญ
สีเขียวเหลืองเรืองรองผองน้องพี่
สามัคคีมีความรู้คู่คุณธรรม
ดอกบัวบานอยู่กลางบึงสวยเด่นเลิศล้ำ
สมดั่งคำ "หนึ่งไม่มีสองต้องบ้านจอมบึง"  (ซ้ำตอนจบ)
  ดนตรี..................   (ร้องซ้ำทั้งหมด)