อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

หมายเลข 4 : อาคารเรียน 4
อาคารเรียน 4  แบบ  สปช.2/28
สร้างเมื่อ  8  ก.พ. 2551  งบประมาณ 9,140,000 บาท
ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้  เมื่อ 1 เม.ย. 2553
งบประมาณ  540,000  บาท


หมายเลข 4 : อาคารเรียน 4

 

อาคารเรียน 4

 

อาคารเรียน 4

 

อาคารเรียน 4 

 

อาคารเรียน 4 

 

อาคารเรียน 4

 

ระเบียงหน้าห้องเรียน

 

ระเบียงหน้าห้องเรียน

 


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org