อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
หมายเลข 3 : อาคารเรียน 3
อาคารเรียน 3  แบบ  สปช.105/29
สร้างเมื่อ 17 ส.ค.2540 งบประมาณ 1,770,000 บาท
ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่าง เมื่อ 16 มี.ค. 2544 งบประมาณ 243,000 บาท
ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง เมื่อปี พ.ศ.2553 งบประมาณ 85,000 บาทหมายเลข 3 : อาคารเรียน 3

 

หมายเลข 3 : อาคารเรียน 3

 

ศาลาเอนกประสงค์
ระเบียงชั้นล่าง

อาคารเรียน 3 

 

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์

 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2

 

ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์

กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org