อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
หมายเลข 6 : สุขา
แบบ 401 จำนวน 2 หลัง 7 ที่นั่ง
แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง

หมายเลข 6 : สุขา

 

อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง

 

ห้องน้ำหญิง

 

ห้องน้ำชาย

 

อ่างล้างมือห้องน้ำชาย 

 

สำหรับนักเรียนชาย 

 

ทำความสะอาดทุกๆวัน

 

ทำความสะอาดทุกๆวัน

 

ทำความสะอาดทุกๆวัน

 

วางมะกรูดตามบริเวณห้องน้ำให้มีกลิ่นหอม

 

ทำความสะอาดด้วยลูกมะกรูด

ห้องสุขาสะอาด น่าใช้


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org