วิธีการใช้งาน (line) ในการสอน 👉https://youtu.be/4wK0_ghmSqI 👈

 

วิธีการใช้งาน google meet ในการสอน 👉https://youtu.be/qriLHhR6G9I 👈

 

วิธีการใช้งาน zoom ในการสอน 👉https://youtu.be/zTmiumv04EI 👈

 

วิธีการใช้งาน Microsoft Teams ในการสอน 👉https://youtu.be/CK7Dy367zXk👈

 

วิธีการใช้งาน Quizizz ในการสอน 👉https://youtu.be/l_npwt-kqBw👈

วิธีใช้งาน Liveworksheet 👉 https://www.youtube.com/watch?v=D6ykBTVCDf4&list=PLhr9514HdGldPEXYlipUbE1ZIEWE2RyOG

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th)

 

https://www.google.com

 

https://www.youtube.com

 

https://www.dltv.ac.th

 

https://wordwall.net/th