เพลงรำวงมาตรฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

1. เพลงงามแสงเดือน

2. เพลงชาวไทย

3.เพลงรำมาซิมารำ

4.เพลงคืนเดือนหงาย

5.เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

6.เพลงดอกไม้ของชาติ

7.เพลงหญิงไทยใจงาม

8.เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

9.เพลงยอดชายใจหาญ

10.เพลงบูชานักรบ