อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

หมายเลข 1 : อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 1 แบบ กระทรวงศึกษาธิการ ( หลวงพ่อคูณสร้างเอง )
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2487 งบประมาณ 120,000 บาท
ปรับปรุงและต่อเติมชั้นล่าง เมื่อปี พ.ศ.2497 งบประมาณ 816,000 บาท
ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน เมื่อปี พ.ศ. 2515 งบประมาณ 100,000 บาท
ปรับปรุงก่ออิฐฉาบปูน ปูพื้นกระเบื้อง และทำห้องประชุม เมื่อ 1 ต.ค. 2551

งบประมาณ 450,000 บาท

หมายเลข 1 : อาคารเรียน  1

 

หมายเลข 1 : อาคารเรียน  1

 

ห้องสำนักงานโรงเรียน

 

ห้องพยาบาล 

 

ห้องดนตรีไทย 

 

ห้องพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนิทรรศการถาวร 

 

ห้องสหกรณ์

 

ห้องประชุมทองอุไร

 


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org