คุณครูวิลาวัลย์  มณีแดง  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช)
                       คุณเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวัดเจติยาราม
              ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
                                                คุณครูจิตอารี  ลินลา จากโรงเรียนวัดหนองบัวค่าย
                                                คุณครูลัดดา  พุฒเอก จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ
                                                คุณครูชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ
                                                                         วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
   
คุณครูย้าย
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 
คุณครูย้ายไปปฏิบัติราชการ
ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์ มอบช่อดอกไม้ เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั้ง ๒ คน
นักเรียนแสดง มุทิตาจิต มอบดอกไม้ให้กับคุณครู

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

คุณครูมณีวัลย์  มณีแดง
คุณครูเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ 
คณะครูมอบของที่ระลึก
แสดงความรู้สึก
เตรียมเดินทาง