จำนวนลูกเสือ ๒ กอง  ๑๐ หมู่
ลูกเสือกอง  ๑                ๑. หมู่เสือ        ๒. หมู่กระทิง      ๓. หมู่นกอินทรีย์     ๔. หมู่กระรอก      ๕. หมู่แกะ
ลูกเสือกอง ๒               ๖. หมู่สิงโต    ๗. หมู่แรด            ๘. หมู่งูแมว                ๙. หมู่หมูป่า         ๑๐. หมู่จระเข้

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

กายบริหารตอนเช้า
คณะวิทยากรมืออาชีพ
คลอดลูกเสือ
เซอร์ไพรส์ผู้ที่มีวันเกิดระหว่างการเข้าค่าย
เดินทางไกล
ถวายราชสดุดี พระรูปรัชกาลที่ 6
นันทนาการ
ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร
ประชุมกองตอนเช้า
ประชุมวิทยากรประจำวัน
ผจญภัยและทดสอบกำลังใจ
พิธีปิดกองและกิจกรรมอำลา
พิธีเปิดกอง
รอบกองไฟ
รับเกียรติบัตรและรางวัล
เรียนรู้ตามฐานต่างๆ
สวดมนต์ก่อนนอน
แสดงเกมเงียบ
อาหารว่างอิ่มหมีพีมัน
เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
คลอดลูกเสือ