เพลงมาร์ชโรงเรียน

เนื้อร้อง/ทำนอง:ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์

บ้านจอมบึงเคียงคู่บึงหนึ่งในศักดิ์ศรี 
นักเรียนดีมีวินัยใฝ่ศึกษา
กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเลิศล้ำวิชา 
แหล่งศึกษาสร้างชื่อระบือไกล 
บ้านจอมบึงคือสถานบ้านความรู้ 
เป็นที่อยู่แสนสุขสมอบรมจริยา 
เป็นผู้นำแหล่งชุมชนฝึกฝนปัญญา 
สร้างคุณค่าชีวิตคนหลีกพ้นลำเค็ญ 
สีเขียวเหลืองเรืองรองผองน้องพี่ 
สามัคคีมีความรู้คู่คุณธรรม 
ดอกบัวบานอยู่กลางบึงสวยเด่นเลิศล้ำ 
สมดั่งคำ “หนึ่งไม่มีสองต้องบ้านจอมบึง”  (ซ้ำตอนจบ)

  ดนตรี..................   (ร้องซ้ำทั้งหมด)