หมายเลข 1 : อาคารเรียน  1

หมายเลข 2 : อาคารเรียน 2

หมายเลข 3 : อาคารเรียน 3 

 

หมายเลข 4 : อาคารเรียน 4  

 

หมายเลข 5 : บ้านพักครู

หมายเลข 6 : สุขา

หมายเลข 7 : เรือนเพาะชำ

 

หมายเลข 8 : อาคารเอนกประสงค์

 

หมายเลข 9 : โรงอาหาร

หมายเลข 10 : สนามวอลเลย์บอล 

หมายเลข 11 : สระน้ำ


หมายเลข 12 : โรงจอดรถและลานเอนกประสงค์