??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ : ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ : 032-261151- 032-362036
โทรสาร  : 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org

   
 
ผู้ดูแลระบบ
 

- นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย
- นายปรัชญา พุกอินทร์
- นายภูริวงศ์ คุ้มญาติ

e-mail : jdev88@hotmail.com