??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.
วันหยุดทำการ: วันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

📪  ที่อยู่: โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปพร้อมประชาศึกษา) 410 หมู่ 3  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  70150
📞  หมายเลขโทรศัพท์: 032-261151
📇  หมายเลขโทรสาร:  032-261151
📧  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail): bungjombung@gmail.com
📡  แผนที่ตั้งของโรงเรียน https://goo.gl/maps/DRBDgnWMycuzHjNs8


     
 

ผู้ดูแลระบบ

 
  1. นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  
  2. นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  
  3. นายปรัชญา พุกอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  
  4. นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)