??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
         16 พ.ค. 2567 เวลา 14:15 น.
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ของนายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ค. 2567 เวลา 12:02 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
         7 พ.ค. 2567 เวลา 14:08 น.
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินทางส่งคุณครูวันวิสา ม่วงงาม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
         4 เม.ย. 2567 เวลา 15:30 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2567 มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา และมอบเกียรติบัตรครูผู้ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
         26 มี.ค. 2567 เวลา 10:17 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดี กับครูวันวิสา ม่วงงาม
         25 มี.ค. 2567 เวลา 15:08 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา และนายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร
         17 พ.ค. 2567 เวลา 11:55 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
         16 พ.ค. 2567 เวลา 13:09 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 4/2567
         9 พ.ค. 2567 เวลา 12:57 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         24 เม.ย. 2567 เวลา 12:26 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         23 เม.ย. 2567 เวลา 11:57 น.
  การนำเสนอผลลัพธ์ ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         25 ก.ย. 2566 เวลา 13:12 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน
free hit counter  

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563