??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รอง ผอ. ชลธิชา ชั้นเสมา ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
         25 พ.ย. 2565 เวลา 13:16 น.
  คณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายวิรัช ต้นตระกูล นางสาวพัชรี ศุภษร นางสาวอมรรัตน์ ทองดี ได้ตรวจเยี่
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา และฝ่ายบริหารงาน นิเทศนักศึกษาทดลองสอนชั้นปีที่ 3
         15 พ.ย. 2565 เวลา 14:54 น.
  การประชุมกีฬาบึงสัมพันธ์ เครือข่ายที่ 6
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ตักบาตรประจำวันศุกร์
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:03 น.
  มอบเกียรติบัตรการสอนยอดเยี่ยมและห้องเรียนยอดเยี่ยม
         11 พ.ย. 2565 เวลา 15:41 น.
  บริษัทเรียลโนเบิลจำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่างโฟร์โมสต์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 พ.ย. 2565 เวลา 16:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:38 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:11 น.
  การตรวจขั้นที่ 5 ลูกเสือสำรอง ครูธนพร แคล้วเครือ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ หอประชุมรวงผึ้งและห้องทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:05 น.
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
         20 พ.ย. 2565 เวลา 10:44 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         4 ต.ค. 2562 เวลา 15:44 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
 
สถิตการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
   
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย..2561  

 

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563