??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2567 เวลา 17:36 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 6 ครั้งที่ 1/2567
         19 ก.พ. 2567 เวลา 10:45 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล (DIGITAL) ด้วยรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ CANVA
         17 ก.พ. 2567 เวลา 15:00 น.
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมวิ่งโครงการ สสส. จอมบึงมาราธอน (ครั้งที่ 35)
         19 ม.ค. 2567 เวลา 16:49 น.
  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมโครงการ “ด้วยรัก และห่วงใย ใฝ่คุณธรรม ต่อต้านยาเสพติด”ร่วมกับทีมงานข้ามากับพระ
         4 ม.ค. 2567 เวลา 17:44 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อแพร บุตรน้ำเพชร
         4 ม.ค. 2567 เวลา 17:36 น.
  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2567 เวลา 14:03 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ทำการหาเสียงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
         21 ก.พ. 2567 เวลา 17:29 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ทำการหาเสียงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
         20 ก.พ. 2567 เวลา 09:19 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ทำการหาเสียงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
         19 ก.พ. 2567 เวลา 10:43 น.
  นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         16 ก.พ. 2567 เวลา 14:27 น.
  การนำเสนอผลลัพธ์ ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         25 ก.ย. 2566 เวลา 13:12 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน
free hit counter  

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563