??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยินดีต้อนรับนางสาวอรทัย บุดดีทำ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 ก.ค. 2567 เวลา 11:39 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         10 ก.ค. 2567 เวลา 18:32 น.
  ผู้จัดการและคณะการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น "โครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ก.ค. 2567 เวลา 15:34 น.
  นายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 4/2567 ร่วมวง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง "เท่าทันบริบทโลก การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป"
         19 มิ.ย. 2567 เวลา 21:03 น.
  การประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน “สุขาดี มีความสุข” (Happy Toilet) และ “สถานศึกษากายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข” เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6
         12 มิ.ย. 2567 เวลา 21:11 น.
  ประเมินสถานศึกษาภายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มิ.ย. 2567 เวลา 11:07 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567 กับเทศบาลตำบลจอมบึง
         19 ก.ค. 2567 เวลา 10:26 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2567 ณ วัดถ้ำน้ำ อ.โพธาราม โรงโอ่งรัตนโกสินทร์1 และสวนสัตว์เปิด เขาประทับช้าง
         12 ก.ค. 2567 เวลา 22:02 น.
  นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทยประจำวันศุกร์
         12 ก.ค. 2567 เวลา 12:01 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2567
         11 ก.ค. 2567 เวลา 16:12 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2567
         9 ก.ค. 2567 เวลา 17:08 น.
  การนำเสนอผลลัพธ์ ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         25 ก.ย. 2566 เวลา 13:12 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน
free hit counter  

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563