??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         19 ก.ย. 2566 เวลา 16:06 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6
         13 ก.ย. 2566 เวลา 20:34 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         12 ก.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.ย. 2566 เวลา 13:06 น.
  การประเมินและคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดราชบุรี วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี
         30 ส.ค. 2566 เวลา 21:05 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินทางไปส่ง ครูปถพล รุ่งเรือง ซึ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         30 ส.ค. 2566 เวลา 20:10 น.
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         22 ก.ย. 2566 เวลา 12:53 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วม ณ อาคารหอประชุมรวงผึ้ง
         19 ก.ย. 2566 เวลา 16:11 น.
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         15 ก.ย. 2566 เวลา 11:42 น.
  การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )
         11 ก.ย. 2566 เวลา 12:14 น.
   พิธีปิดกีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2
         8 ก.ย. 2566 เวลา 16:22 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         4 ต.ค. 2562 เวลา 15:44 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
 
สถิตการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
   
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย..2561  

 

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563