??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินทางส่งคุณครูวันวิสา ม่วงงาม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
         4 เม.ย. 2567 เวลา 15:30 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2567 มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา และมอบเกียรติบัตรครูผู้ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
         26 มี.ค. 2567 เวลา 10:17 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดี กับครูวันวิสา ม่วงงาม
         25 มี.ค. 2567 เวลา 15:08 น.
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคลงพื้นที่สำรวจบริบทของโรงเรียน ในการดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         19 มี.ค. 2567 เวลา 14:19 น.
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
         18 มี.ค. 2567 เวลา 13:33 น.
  คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 นายสุวัฒน์ นาวงษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
         14 มี.ค. 2567 เวลา 13:09 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         24 เม.ย. 2567 เวลา 12:26 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         23 เม.ย. 2567 เวลา 11:57 น.
  การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
         1 เม.ย. 2567 เวลา 13:17 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
         28 มี.ค. 2567 เวลา 16:03 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมวง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (ครั้งที่ 2)
         26 มี.ค. 2567 เวลา 15:42 น.
  การนำเสนอผลลัพธ์ ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         25 ก.ย. 2566 เวลา 13:12 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน
free hit counter  

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563