??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเขาประทับช้างเทรลครั้งที่ 30
         17 มิ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
         14 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:09 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มิ.ย. 2561 เวลา 16:03 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย