??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งเขาประทับช้างเทรล 2019 ครั้งที่ 31
         16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:49 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
         13 มิ.ย. 2562 เวลา 18:29 น.
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ติดตามและประเมินผลกิจกรรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
         10 มิ.ย. 2562 เวลา 12:29 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.
  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 มิ.ย. 2562 เวลา 16:53 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย