??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         24 เม.ย. 2567 เวลา 12:26 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         23 เม.ย. 2567 เวลา 11:57 น.
  การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
         1 เม.ย. 2567 เวลา 13:17 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
         28 มี.ค. 2567 เวลา 16:03 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมวง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (ครั้งที่ 2)
         26 มี.ค. 2567 เวลา 15:42 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย