??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  บริษัทเรียลโนเบิลจำกัด มาแจกสินค้าตัวอย่างโฟร์โมสต์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 พ.ย. 2565 เวลา 16:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีไทยทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดจอมบึง
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:38 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:11 น.
  การตรวจขั้นที่ 5 ลูกเสือสำรอง ครูธนพร แคล้วเครือ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ หอประชุมรวงผึ้งและห้องทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 พ.ย. 2565 เวลา 13:05 น.
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
         20 พ.ย. 2565 เวลา 10:44 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย