??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ขนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน "คุรุราษฎร์นิทรรศ" ประจำปี 2561
         17 ธ.ค. 2561 เวลา 10:05 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 16:46 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:56 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ธ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวย กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสุนทรียภาพ
         7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:51 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย