??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะครู นำโดย นายสิทธิศร สุขสนาน และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลจอมบึง(จอมบึงเกมส์) ครั้งที่ 3
         1 ธ.ค. 2566 เวลา 16:19 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนบาดทะยัก ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ห้องประชุมทองอุไรโรงเรียนบ้านจอมบึงฯ
         1 ธ.ค. 2566 เวลา 16:17 น.
  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนางสาวณัฐนิชา นุ่นลอย ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 นายภานุ สุวรรณสิทธิ์ กรรมการสถานศึกษา นางธนพร แคล้วเครือ ครูชำนาญการพิเศษ นางลัดดา พุฒเอก ครูชำนาญการพิเศษ
         1 ธ.ค. 2566 เวลา 11:33 น.
  กิจกรรม “วิถีพุทธ วิถีไทย” ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ระดับปฐมวัย
         1 ธ.ค. 2566 เวลา 10:39 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ย. 2566 เวลา 16:54 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย