??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
         8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:51 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
         2 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23 น.
  ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกับวัดจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
         1 มิ.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
  คณะครูและนักเรียนแกนนำให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:25 น.
  เจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอจอมบึง นำโดย นายกุมพล ศรีเมธากุล ท้องถิ่นอำเภอจอมบึง
         26 พ.ค. 2566 เวลา 15:00 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย