??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2562 เวลา 19:24 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2562 เวลา 19:57 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         18 ก.พ. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         15 ก.พ. 2562 เวลา 18:06 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
         14 ก.พ. 2562 เวลา 15:23 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย