??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  บรรยากาศการทดสอบความสามารถในการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2562 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         9 ก.พ. 2562 เวลา 20:23 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         8 ก.พ. 2562 เวลา 23:14 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         7 ก.พ. 2562 เวลา 21:08 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาให้ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมในวัยรุ่น
         6 ก.พ. 2562 เวลา 12:03 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย