??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:12 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         9 มี.ค. 2561 เวลา 12:37 น.
  คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         8 มี.ค. 2561 เวลา 11:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
         8 มี.ค. 2561 เวลา 10:42 น.
  คณะตรวจสอบภายใน สพป.รบ.1 ได้เข้ามาแนะนำการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560
         7 มี.ค. 2561 เวลา 17:38 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย