??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านจอมบึงฯ
         8 ก.ย. 2566 เวลา 10:50 น.
  คุณครูหทัยกาญจน์ จ่าเมือง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึงฯ
         8 ก.ย. 2566 เวลา 10:49 น.
  กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดย อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ก.ย. 2566 เวลา 17:08 น.
  การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม Triple-Pครั้งที่ 4 ในชุมชนอำเภอจอมบึง คปสอ.จอมบึง(โครงการต่อยอดโครงการเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลยุพราชจอมบึง
         6 ก.ย. 2566 เวลา 16:44 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.ย. 2566 เวลา 15:58 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย