??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 มิ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 มิ.ย. 2561 เวลา 11:37 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ลูกบ้านจอมบึงร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน
         28 พ.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         25 พ.ค. 2561 เวลา 17:29 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย