??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
         5 ก.ย. 2566 เวลา 15:31 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลจอมบึง “กีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2 ”
         4 ก.ย. 2566 เวลา 13:35 น.
  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขั น
         1 ก.ย. 2566 เวลา 13:10 น.
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         1 ก.ย. 2566 เวลา 12:48 น.
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลจอมบึง “กีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2
         1 ก.ย. 2566 เวลา 11:18 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย