??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึง ครั้งที่ 2
         5 ก.พ. 2562 เวลา 14:38 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         2 ก.พ. 2562 เวลา 17:22 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 ก.พ. 2562 เวลา 11:45 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี2562 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ม.ค. 2562 เวลา 16:18 น.
   มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest ) ประจำเดือนมกราคม 2562
         29 ม.ค. 2562 เวลา 09:24 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย