??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         19 ก.พ. 2561 เวลา 16:20 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ก.พ. 2561 เวลา 10:55 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 ก.พ. 2561 เวลา 15:52 น.
  คณะครูจากโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2561 เวลา 14:32 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
         10 ก.พ. 2561 เวลา 19:28 น.

 

 


หน้าที่   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย