??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         25 พ.ค. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ลูกๆ บ้านจอมบึงเลือกชมรมตามความสนใจ
         23 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 พ.ค. 2561 เวลา 14:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 พ.ค. 2561 เวลา 16:25 น.
  ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของลูกๆ บ้านจอมบึง
         16 พ.ค. 2561 เวลา 13:07 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย