??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         22 ธ.ค. 2560 เวลา 11:07 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับ นักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านออกได้ 100 % “โครงการท้าพิสูจน์” ปีการศึกษา 2560
         22 ธ.ค. 2560 เวลา 11:05 น.
  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 15:39 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6 ประจำปี 2560
         18 ธ.ค. 2560 เวลา 17:09 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง เรื่อง การจัดงานวันครูอำเภอจอมบึง ประจำปี 2561
         18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:34 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย