??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 มี.ค. 2561 เวลา 11:04 น.
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         28 ก.พ. 2561 เวลา 16:34 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการคุมห้องสอบ NT ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         28 ก.พ. 2561 เวลา 14:18 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 12:14 น.
  การสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (Reading Test ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 10:11 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย