??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมการแข่งขันพูดกวีจีน เขียนตามคำบอก ร้องเพลง และพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
         25 ม.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         25 ม.ค. 2562 เวลา 14:16 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2562
         24 ม.ค. 2562 เวลา 09:20 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         22 ม.ค. 2562 เวลา 13:41 น.
  การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนอำเภอจอมบึง กลุ่มบึงสัมพันธ์
         21 ม.ค. 2562 เวลา 10:57 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย