??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  การประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย
         14 ส.ค. 2562 เวลา 17:06 น.
  ารประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         5 ส.ค. 2562 เวลา 14:58 น.
  ห้างแว่นช็อปสตาร์ สาขาโรบินสันมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ก.ค. 2562 เวลา 16:49 น.
  ยินดีต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ก.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2
         26 มิ.ย. 2562 เวลา 14:39 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 มิ.ย. 2562 เวลา 15:43 น.
  คุณครูเอี่ยม - คุณครูกัญญพัช นวลจันทร์ มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาให้ักับโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 15:26 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเกิงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มาส่งตัว
         17 พ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 12:08 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 15 ในช่วงภาคค่ำ
         20 ธ.ค. 2561 เวลา 00:05 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูญาณิศา กระจ่างเสน สาขาวิชาเอก วท.บ.ฟิสิกส์ จากโรงเรียนประสานสามัคครีวิทยา ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 พ.ย. 2561 เวลา 09:58 น.
  ขอต้อนรับนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 พ.ย. 2561 เวลา 15:46 น.
  ครูวิภาดา รอดประเสริฐ และครูลำจวน แสนคลัง มอบเครื่องดนตรีทอมโบน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จำนวน 2 ตัว
         1 ต.ค. 2561 เวลา 09:19 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่6/2561
         20 ก.ย. 2561 เวลา 16:46 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         17 ก.ย. 2561 เวลา 16:44 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและกรรมการตัดสิน
         17 ก.ย. 2561 เวลา 15:20 น.
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561
         11 ก.ย. 2561 เวลา 11:39 น.
  คณะกรรมการบริหารสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ก.ย. 2561 เวลา 12:28 น.
  สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
         31 ส.ค. 2561 เวลา 11:36 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กวัยเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน
         17 ส.ค. 2561 เวลา 15:20 น.
  บริษัทคิวพี(ประเทศไทยจำกัด) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         17 ก.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         31 พ.ค. 2561 เวลา 16:03 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น มารดาของคุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         30 พ.ค. 2561 เวลา 18:14 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศุล คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น มารดาของคุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         27 พ.ค. 2561 เวลา 21:55 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรดน้ำศพ คุณแม่จันอับ เอี่ยมชื่น
         23 พ.ค. 2561 เวลา 18:28 น.
  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
         16 พ.ค. 2561 เวลา 15:33 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         26 เม.ย. 2561 เวลา 18:03 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         20 เม.ย. 2561 เวลา 21:46 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รดน้ำศพและร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณพ่อคงศักดิ์ พรรุ่งเรืองกุล(ฮ้อ แซ่โซว) บิดาของคุณครูรัตนวรรณ ประทุมศิลป์
         19 เม.ย. 2561 เวลา 21:43 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูเยาวลักษณ์ จอมทอง สาขาวิชาเอก ค.บ.การศึกษาปฐมวัย จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 เม.ย. 2561 เวลา 15:26 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวิมลพรรณ กล่ำทอง สาขาวิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 เม.ย. 2561 เวลา 14:52 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33
         21 ม.ค. 2561 เวลา 09:31 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณแม่สาหร่าย นาคทับ คุณป้าของนางวาสนา แม่ค้าในโรงเรียน
         16 ม.ค. 2561 เวลา 21:55 น.
  สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
         8 ม.ค. 2561 เวลา 13:23 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ และคณะครูร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ คุณนิตย์ นาคสุวรรณ คุณยายครูจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์
         6 ม.ค. 2561 เวลา 19:52 น.
  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณนิตย์ นาคสุวรรณ
         4 ม.ค. 2561 เวลา 00:24 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูกรรณิกา แท่นเครือ สาขาวิชาเอก ภาษาจีน มารับตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ม.ค. 2561 เวลา 14:00 น.
  คุณวรวิทย์ โอสถานุเคราะห์ คุณธัชพล สุพัฒนะ Miss Kamjorn Bopit และชมรมคนคุณภาพ บริจาคเสื้อกีฬา จำนวน 1,600 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ธ.ค. 2560 เวลา 15:51 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         21 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         20 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14 ในช่วงภาคค่ำ
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 18:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 14
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 14:54 น.
  ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมส่ง ครูสุธาวัลย์ อัตตโชติ ไปปฏิบัติหน้าที่แห่งใหม่
         4 ธ.ค. 2560 เวลา 13:21 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับประทานอาหาร งาน “ด้วยรักและผูกพันธ์”
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 23:41 น.
  ครอบครัวบุญพบ โดย ด.ช.พาทย บุญพบ อดีตนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบพระพุทธรูปให้แก่โรงเรียน
         20 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูนราทิพย์ เทพอาสา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
         9 ต.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูนงลักษณ์ ซุ่นเส้ง สาขาวิชานาฏศิลป์
         4 ต.ค. 2560 เวลา 10:18 น.
   ยินดีต้อนรับคุณครู ปรัชญา พุกอินทร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         18 ก.ย. 2560 เวลา 10:10 น.
  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ เตี่ยเล้ง ลิขิตวัฒนโสภณ(แซ่ลิ้ม)
         17 ก.ย. 2560 เวลา 12:59 น.
  โครงการจัดสวัสดิการบริการตรวจคัดกรองต้อกระจก สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการบำนาญและญาติสายตรง
         15 ก.ย. 2560 เวลา 15:36 น.
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบัณฑูรสิงห์ จ.สมุทรสาคร มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         15 ก.ย. 2560 เวลา 15:15 น.
  โครงการอบรมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่สถานศึกษา
         8 ก.ย. 2560 เวลา 17:38 น.
  โครงการอบรมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่สถานศึกษา
         20 ส.ค. 2560 เวลา 16:48 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล)
         13 ส.ค. 2560 เวลา 10:48 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
         12 ส.ค. 2560 เวลา 12:57 น.
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวเวียดนาม
         24 ก.ค. 2560 เวลา 15:05 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูสาคร ยงค์อำนวย
         5 เม.ย. 2560 เวลา 13:14 น.
  งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
         1 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น.
  สังสรรค์วันครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2560
         16 ม.ค. 2560 เวลา 12:00 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึงครั้งที่ ๑๓
         19 ธ.ค. 2559 เวลา 07:00 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูจิรศักดิ์ จันทรัตทัต (ครูปาร์ค) สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
         15 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ และคณะครูร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ นางยม โตเพชร ย่าคุณครูสุภาพร โตเพชร
         10 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 น.
  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจอมบึง ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         9 พ.ย. 2559 เวลา 18:00 น.
  ร่วมฟังพระคุณเจ้าสวดอภิธรรมศพ นางยม โตเพชร ย่าคุณครูสุภาพร โตเพชร
         9 พ.ย. 2559 เวลา 19:00 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูแป้งหอม สุวะธรรม สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
         8 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         7 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  รร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ด.ญ.รสสุคนธ์ ด้วงมล (น้องจ๋า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
         2 พ.ย. 2559 เวลา 19:00 น.
  "ปาดน้ำตา เช็ดหยาดเหงื่อ" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         10 ต.ค. 2559 เวลา 16:00 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจอมบึง ฯ
         6 ต.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  งานเกษียณ (ภาคกลางคืน) คุณครูกรรณิกาภรณ์ วงแหวน
         30 ก.ย. 2559 เวลา 17:00 น.
  งานแสดงมุทิตา กตัญญู ครูเกษียณ ปี 2559
         30 ก.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  ร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย"
         15 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
         13 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
         26 ส.ค. 2559 เวลา 09:30 น.
  อำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม ปีการศึกษา 2559
         16 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  รับรางวัลมหกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         28 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบทุนการศึกษา ด.ช.สุพิสิษฐ์ คล้ายวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
         26 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  แนะนำตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเวียดนาม
         26 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโรงเรียน (โครงการยุวฑูตความดี)
         4 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  ครูนิตยา บัวขาว มารายงานตัว
         4 ก.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  ไวตามิ้ลค์มาแจกนมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
         1 ก.ค. 2559 เวลา 15:00 น.
  ต้อนรับครูบรรจุใหม่
         1 ก.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  ต้อนรับครูเฉิน เสวี่ย อิ๋ง (Snow) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน-ไทย
         27 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
         21 มิ.ย. 2559 เวลา 09:30 น.
  โครงการ D.A.R.E.
         2 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
         16 พ.ค. 2559 เวลา 07:30 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงาน
         1 เม.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  นักบริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
         14 มี.ค. 2559 เวลา 10:00 น.
  โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนักเรียน
         19 ส.ค. 2558 เวลา 11:09 น.
  อพวช. จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล”
         28 ก.ค. 2558 เวลา 09:48 น.
  บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จำกัด จัดโครงการ "ดีมอลต์ สคูลทัวร์ 2015"
         16 ก.ค. 2558 เวลา 14:56 น.
  กศน.อำเภอจอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน
         9 ก.ค. 2558 เวลา 13:44 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
         25 มิ.ย. 2558 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ตามแผนปฏิบัติการประเด็นอุบัติเหตุ โครงการยุวจราจร
         25 มิ.ย. 2558 เวลา 13:10 น.
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-ครอสคันทรี่
         21 มิ.ย. 3101 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ตามแผนปฏิบัติการประเด็นเยาวชน อำเภอจอมบึง
         19 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56 น.
  โครงการพลังงานสัญจร
         12 มิ.ย. 2558 เวลา 14:18 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์
         9 มิ.ย. 2558 เวลา 15:25 น.
  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง มาให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออกกับนักเรียน
         5 มิ.ย. 2558 เวลา 10:47 น.
  ตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน
         28 พ.ค. 2558 เวลา 16:29 น.
  โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)" รุ่นที่ 2
         27 เม.ย. 2558 เวลา 12:27 น.
  โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)"
         20 เม.ย. 2558 เวลา 09:30 น.
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
         2 เม.ย. 2558 เวลา 15:51 น.
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
         28 มี.ค. 2558 เวลา 14:33 น.
  สอนการทำขนมลูกชุบ
         6 มี.ค. 2558 เวลา 09:30 น.
  กิจกรรมอาเซียนศึกษา
         27 ก.พ. 2558 เวลา 13:00 น.
  นักศึกษาเอกดนตรีศึกษาชั้นปีที่ ๓ มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมแสดงดนตรีไทย
         22 ม.ค. 2558 เวลา 12:30 น.
  สถานีโทรทัศน์ NBT ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ถ่ายทำรายการ
         14 ม.ค. 2558 เวลา 07:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
         19 ธ.ค. 2557 เวลา 06:30 น.
  ผู้ใจบุญ นายจำเริญ พุ่มกระจาย อยู่บ้านเลขที่ ๓๓หมู่๙ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         18 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
         5 ธ.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  งาน "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
         1 ธ.ค. 2557 เวลา 15:30 น.
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการจิตอาสา
         29 พ.ย. 2557 เวลา 08:30 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน
         20 พ.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  โครงการครูสัญจรสอนน้อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         19 พ.ย. 2557 เวลา 12:34 น.
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
         23 ต.ค. 2557 เวลา 08:00 น.
  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗
         14 ต.ค. 2557 เวลา 08:00 น.
  โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนักเรียน
         17 ก.ย. 2557 เวลา 10:00 น.
  คุณแม่บ่วย ศรีสุขไพโรจน์ มอบเงินเพื่อการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
         8 ก.ย. 2557 เวลา 14:28 น.
  การทำยาหม่องจากใบย่านาง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         3 ก.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         26 ส.ค. 2557 เวลา 09:30 น.
  กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
         12 ส.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ทหารเจ้าหน้าที่ คสช.พบปะนักเรียน
         1 ส.ค. 2557 เวลา 08:17 น.
  ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ
         25 ก.ค. 2557 เวลา 09:27 น.
  เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรีได้มาให้ความรู้กับนักเรียน
         22 ก.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑ แจกยาสีฟัน
         16 ก.ค. 2557 เวลา 13:50 น.
  ขอขอบคุณผู้ใจดี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
         2 ก.ค. 2557 เวลา 08:19 น.
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น-ครอสคันทรี่
         22 มิ.ย. 2557 เวลา 05:18 น.
  ศิลปินผู้พิการทางด้านสายตามาแสดงดนตรี
         19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  ขอขอบคุณเทศบาลตำบลจอมบึง
         30 พ.ค. 2557 เวลา 10:42 น.
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ยาเสพติด
         17 มี.ค. 2557 เวลา 08:40 น.
  โครงการค่ายบูรณาการพัฒนาการเรียนรู้
         18 ก.พ. 2557 เวลา 09:00 น.
  นักศึกษา เอกดนตรีศึกษา ปี๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม
         5 ก.พ. 2557 เวลา 13:00 น.
  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
         15 ม.ค. 2557 เวลา 12:30 น.
  โครงการจิตอาสานักศึกษาบัญฑิตคืนถิ่น รุ่น๒
         11 ม.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
         19 ธ.ค. 2556 เวลา 06:39 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๔
         11 ธ.ค. 2556 เวลา 13:28 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
         5 ธ.ค. 2556 เวลา 09:09 น.
  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖
         22 ต.ค. 2556 เวลา 08:00 น.
   มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มอบตู้น้ำเย็นให้โรงเรียน
         13 ต.ค. 2556 เวลา 13:29 น.
  เรียนศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว
         18 ก.ย. 2556 เวลา 14:30 น.
  ติดตั้งแอพพลิเคชั่น เครื่องแท็บเล็ต ป.๒ หลักสูตรวิชาภาษาไทย
         2 ส.ค. 2556 เวลา 10:05 น.
   นักศึกษา มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นไทย กับนักเรียนชั้น ป.๕
         22 ส.ค. 2556 เวลา 09:18 น.
  นักศึกษา มรภ.จอมบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นไทย
         16 ส.ค. 2556 เวลา 12:33 น.
  บริษัทโฟร์โมสต์ จัดกิจกรรมกับนักเรียน
         16 ส.ค. 2556 เวลา 10:30 น.
  โอวัลตินจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ให้แก่นักเรียน
         5 ส.ค. 2556 เวลา 10:49 น.
   โครงการพี่สอนน้องก้าวสู่อาเซียน
         26 ก.ค. 2556 เวลา 08:32 น.
  โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
         25 ก.ค. 2556 เวลา 08:33 น.
  การอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
         25 ก.ค. 2556 เวลา 08:54 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         10 ก.ค. 2556 เวลา 10:20 น.
  ยินดีต้อนรับ คณะทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน ของ สพฐ. ปี ๒๕๕๖
         9 ก.ค. 2556 เวลา 08:15 น.
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องแท็บเล็ต ให้นักเรียนชั้น ป.๒
         7 มิ.ย. 2556 เวลา 11:56 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
         4 มิ.ย. 2556 เวลา 11:19 น.

  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         16 ส.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         15 ส.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
         13 ส.ค. 2562 เวลา 10:07 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
         12 ส.ค. 2562 เวลา 10:29 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
         9 ส.ค. 2562 เวลา 15:31 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2562
         7 ส.ค. 2562 เวลา 16:54 น.
  กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน (ตัดผม)
         6 ส.ค. 2562 เวลา 15:19 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรม Spelling Bee เดือนกรกฎาคม ปี 2562
         2 ส.ค. 2562 เวลา 16:10 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
         1 ส.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
  ประชุมโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา2562
         1 ส.ค. 2562 เวลา 15:18 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้เด็กโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 ก.ค. 2562 เวลา 16:44 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้เด็กโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 ก.ค. 2562 เวลา 16:42 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.ค. 2562 เวลา 21:24 น.
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         28 ก.ค. 2562 เวลา 14:49 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
         26 ก.ค. 2562 เวลา 15:40 น.
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ต้นแบบเมืองสุขภาวะดีเด่น รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันภัยยาเสพติด
         26 ก.ค. 2562 เวลา 14:39 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         26 ก.ค. 2562 เวลา 13:46 น.
  โครงการอบรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
         26 ก.ค. 2562 เวลา 11:37 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดือนกรกฎาคม 2562
         23 ก.ค. 2562 เวลา 16:56 น.
  "รำไทย" เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         22 ก.ค. 2562 เวลา 10:01 น.
  ค่ายสนุกคิดวิทย์รอบตัว(The White Room)
         21 ก.ค. 2562 เวลา 11:48 น.
  การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปี 2562
         19 ก.ค. 2562 เวลา 13:07 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         19 ก.ค. 2562 เวลา 10:05 น.
  ประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปี 2562
         18 ก.ค. 2562 เวลา 17:56 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
         15 ก.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
         12 ก.ค. 2562 เวลา 16:32 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.ค. 2562 เวลา 13:27 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่3/2562
         9 ก.ค. 2562 เวลา 16:54 น.
  บริษัท โฟรโมสต์ ไทยแลนด์ มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ก.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         5 ก.ค. 2562 เวลา 10:39 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (กิจกรรมชมรมตามความสนใจ)
         3 ก.ค. 2562 เวลา 16:34 น.
  โครงการนิเทศภายในเพื่อสร้างสรรค์ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
         2 ก.ค. 2562 เวลา 13:58 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีน เดือนมิถุนายน ปี2562
         28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:43 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         28 มิ.ย. 2562 เวลา 11:02 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
         27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:55 น.
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
         25 มิ.ย. 2562 เวลา 17:24 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         21 มิ.ย. 2562 เวลา 13:28 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         20 มิ.ย. 2562 เวลา 16:10 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)
         19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:10 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งเขาประทับช้างเทรล 2019 ครั้งที่ 31
         16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:49 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
         13 มิ.ย. 2562 เวลา 18:29 น.
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ติดตามและประเมินผลกิจกรรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
         10 มิ.ย. 2562 เวลา 12:29 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.
  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 มิ.ย. 2562 เวลา 16:53 น.
  ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2562
         5 มิ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
         3 มิ.ย. 2562 เวลา 21:09 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         3 มิ.ย. 2562 เวลา 11:10 น.
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2562 เวลา 14:56 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
         31 พ.ค. 2562 เวลา 12:53 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ค. 2562 เวลา 15:59 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         29 พ.ค. 2562 เวลา 19:21 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         29 พ.ค. 2562 เวลา 15:20 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 พ.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         24 พ.ค. 2562 เวลา 12:27 น.
  คณะกรรมการตรวจรับโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน นำโดย ผอ.นิพนธ์ เอี่ยมชื่น ผอ.เกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ และผอ.สุเทพ จอมคำ
         22 พ.ค. 2562 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         21 พ.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา
         17 พ.ค. 2562 เวลา 10:48 น.
  บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         16 พ.ค. 2562 เวลา 13:55 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
         14 พ.ค. 2562 เวลา 12:50 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเกษตราราม อ.บางเลน จ.นครปฐม มาศึกษาดูงานวิชาการและบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย
         8 พ.ค. 2562 เวลา 15:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2/2562
         7 พ.ค. 2562 เวลา 10:17 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2561
         26 มี.ค. 2562 เวลา 18:26 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่12/2561
         22 มี.ค. 2562 เวลา 14:42 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึงเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school
         15 มี.ค. 2562 เวลา 16:20 น.
  มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอโครงงานคุณธรรมดีเด่นและเด็กดีมีมารยาทประจำห้องเรียน
         15 มี.ค. 2562 เวลา 12:23 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
         15 มี.ค. 2562 เวลา 09:58 น.
  งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
         15 มี.ค. 2562 เวลา 07:56 น.
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
         14 มี.ค. 2562 เวลา 14:37 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
         14 มี.ค. 2562 เวลา 10:35 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
         12 มี.ค. 2562 เวลา 10:11 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมันให้กับนักเรียนชั้นป.1 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนชั้นป.5และป.6
         8 มี.ค. 2562 เวลา 11:52 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มี.ค. 2562 เวลา 10:24 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ รับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
         7 มี.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  บรรยากาศการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
         6 มี.ค. 2562 เวลา 10:04 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์จำลองและฉลองพลับพลาที่ประทับเสด็จพ่อร.5
         5 มี.ค. 2562 เวลา 10:41 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ขอแสดงความยินดีกับ นายวาสนา โคตะขุน นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย และนายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
         2 มี.ค. 2562 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำวิชาการ ดอกบัวบานกลางบึง
         28 ก.พ. 2562 เวลา 15:33 น.
  พิธีทำบุญอาคารหอประชุม แบบ 100/27
         25 ก.พ. 2562 เวลา 11:50 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2562 เวลา 19:24 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2562 เวลา 19:57 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         18 ก.พ. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2561
         15 ก.พ. 2562 เวลา 18:06 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
         14 ก.พ. 2562 เวลา 15:23 น.
  บรรยากาศการทดสอบความสามารถในการอ่าน(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2562 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         9 ก.พ. 2562 เวลา 20:23 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         8 ก.พ. 2562 เวลา 23:14 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
         7 ก.พ. 2562 เวลา 21:08 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาให้ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมในวัยรุ่น
         6 ก.พ. 2562 เวลา 12:03 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลจอมบึง ครั้งที่ 2
         5 ก.พ. 2562 เวลา 14:38 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         2 ก.พ. 2562 เวลา 17:22 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 ก.พ. 2562 เวลา 11:45 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาจีน ปี2562 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ม.ค. 2562 เวลา 16:18 น.
   มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest ) ประจำเดือนมกราคม 2562
         29 ม.ค. 2562 เวลา 09:24 น.
  กิจกรรมการแข่งขันพูดกวีจีน เขียนตามคำบอก ร้องเพลง และพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
         25 ม.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         25 ม.ค. 2562 เวลา 14:16 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2562
         24 ม.ค. 2562 เวลา 09:20 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ที่ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         22 ม.ค. 2562 เวลา 13:41 น.
  การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนอำเภอจอมบึง กลุ่มบึงสัมพันธ์
         21 ม.ค. 2562 เวลา 10:57 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งจอมบึงมาราธอน 2019 ครั้งที่ 34
         20 ม.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันงาน วิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         18 ม.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 ม.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนมกราคม 2562
         17 ม.ค. 2562 เวลา 09:37 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63
         16 ม.ค. 2562 เวลา 15:10 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2562
         15 ม.ค. 2562 เวลา 09:44 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
         11 ม.ค. 2562 เวลา 22:43 น.
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
         9 ม.ค. 2562 เวลา 13:16 น.
  การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 ม.ค. 2562 เวลา 13:11 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         4 ม.ค. 2562 เวลา 10:58 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3 ม.ค. 2562 เวลา 13:19 น.
  บรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561-2561
         28 ธ.ค. 2561 เวลา 15:30 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp 2018 )
         27 ธ.ค. 2561 เวลา 11:33 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         26 ธ.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         25 ธ.ค. 2561 เวลา 21:45 น.
  การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD
         24 ธ.ค. 2561 เวลา 21:32 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:34 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561
         21 ธ.ค. 2561 เวลา 10:32 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
         19 ธ.ค. 2561 เวลา 13:11 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561
         18 ธ.ค. 2561 เวลา 10:11 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ขนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน "คุรุราษฎร์นิทรรศ" ประจำปี 2561
         17 ธ.ค. 2561 เวลา 10:05 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 16:46 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง
         14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:56 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ธ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวย กิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสุนทรียภาพ
         7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:51 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 ธ.ค. 2561 เวลา 11:49 น.
  ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         5 ธ.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         4 ธ.ค. 2561 เวลา 11:04 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561
         30 พ.ย. 2561 เวลา 11:53 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         30 พ.ย. 2561 เวลา 11:48 น.
  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
         23 พ.ย. 2561 เวลา 10:13 น.
  กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561
         22 พ.ย. 2561 เวลา 18:13 น.
  โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู
         21 พ.ย. 2561 เวลา 13:17 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 พ.ย. 2561 เวลา 14:25 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่11/2561
         19 พ.ย. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 พ.ย. 2561 เวลา 14:58 น.
  สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
         16 พ.ย. 2561 เวลา 13:21 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         16 พ.ย. 2561 เวลา 10:41 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         15 พ.ย. 2561 เวลา 15:56 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ย. 2561 เวลา 14:57 น.
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)
         7 พ.ย. 2561 เวลา 10:18 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 พ.ย. 2561 เวลา 13:33 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 พ.ย. 2561 เวลา 10:19 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 พ.ย. 2561 เวลา 15:50 น.
  Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
         30 ต.ค. 2561 เวลา 11:59 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่10/2561
         29 ต.ค. 2561 เวลา 10:12 น.
  ช้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         23 ต.ค. 2561 เวลา 19:55 น.
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี 2561
         23 ต.ค. 2561 เวลา 11:21 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
         14 ต.ค. 2561 เวลา 07:03 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         14 ต.ค. 2561 เวลา 03:50 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมพิธีวางพวงมาลา
         13 ต.ค. 2561 เวลา 12:49 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน Logbook โดยนายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง
         10 ต.ค. 2561 เวลา 10:37 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้มาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดนตรีไทย โครงงานอาชีพ และโรงเรียนพระราชทานปฐมวัยของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         9 ต.ค. 2561 เวลา 14:27 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         5 ต.ค. 2561 เวลา 14:49 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ติว O-NET จากเว็บไซต์ ติวฟรี.com
         2 ต.ค. 2561 เวลา 12:13 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 ต.ค. 2561 เวลา 15:42 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในงานเลี้ยงขอบคุณที่รักกัน
         30 ก.ย. 2561 เวลา 18:39 น.
  กิจกรรมแสดงมุทิตา กตัญญู แด่ครูผู้เกษียณ
         28 ก.ย. 2561 เวลา 07:06 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่8/2561
         28 ก.ย. 2561 เวลา 16:56 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)ประเทศไทย
         27 ก.ย. 2561 เวลา 17:16 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
         25 ก.ย. 2561 เวลา 10:25 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561
         25 ก.ย. 2561 เวลา 09:33 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ก.ย. 2561 เวลา 17:31 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
         24 ก.ย. 2561 เวลา 10:12 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         21 ก.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         21 ก.ย. 2561 เวลา 09:54 น.
  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         20 ก.ย. 2561 เวลา 16:02 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         19 ก.ย. 2561 เวลา 16:14 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ(Hand Writing Contest) ประจำเดือนกันยายนปีการศึกษา 2561
         19 ก.ย. 2561 เวลา 09:49 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561
         19 ก.ย. 2561 เวลา 09:47 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         18 ก.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         17 ก.ย. 2561 เวลา 16:55 น.
  กิจกรรมสุนทรียภาพ(ร้องเพลง)
         14 ก.ย. 2561 เวลา 16:37 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ "พิชิตลูกน้ำยุงลาย"
         14 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         14 ก.ย. 2561 เวลา 10:00 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         13 ก.ย. 2561 เวลา 16:13 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         12 ก.ย. 2561 เวลา 14:53 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         10 ก.ย. 2561 เวลา 16:18 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         7 ก.ย. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         7 ก.ย. 2561 เวลา 11:05 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         6 ก.ย. 2561 เวลา 16:27 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         5 ก.ย. 2561 เวลา 16:16 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดยอาจารย์ดรุณี ร่ำรวย
         5 ก.ย. 2561 เวลา 14:29 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         31 ส.ค. 2561 เวลา 16:38 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         31 ส.ค. 2561 เวลา 11:26 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         30 ส.ค. 2561 เวลา 16:42 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         29 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         29 ส.ค. 2561 เวลา 14:19 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         28 ส.ค. 2561 เวลา 16:23 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         27 ส.ค. 2561 เวลา 15:56 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่ 5/2561
         27 ส.ค. 2561 เวลา 15:31 น.
  คนอร์คัพโจ๊ก สคูล ทัวร์ 2018 จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ส.ค. 2561 เวลา 14:47 น.
  กิจกรรมสุนทรียภาพ(ร้องเพลง)
         24 ส.ค. 2561 เวลา 16:45 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         24 ส.ค. 2561 เวลา 10:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         23 ส.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
  ค่ายวิชาการ สะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) ปีการศึกษา 2561
         22 ส.ค. 2561 เวลา 16:55 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         21 ส.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         20 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2561
         20 ส.ค. 2561 เวลา 15:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561
         20 ส.ค. 2561 เวลา 15:05 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         17 ส.ค. 2561 เวลา 12:48 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         16 ส.ค. 2561 เวลา 16:48 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่7/2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 18:09 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
         15 ส.ค. 2561 เวลา 13:54 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันพูดกวี ร้องเพลง เขียนตามคำบอกภาษาจีนและร้องเพลงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 12:47 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2561
         15 ส.ค. 2561 เวลา 12:43 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         14 ส.ค. 2561 เวลา 16:13 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีถวายเครื่่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
         12 ส.ค. 2561 เวลา 21:44 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
         12 ส.ค. 2561 เวลา 11:27 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         10 ส.ค. 2561 เวลา 17:30 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         10 ส.ค. 2561 เวลา 16:57 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         9 ส.ค. 2561 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล พูดสุนทรพจน์และเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ
         8 ส.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         8 ส.ค. 2561 เวลา 11:12 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         7 ส.ค. 2561 เวลา 16:26 น.
  กิจกรรม การประกวดอ่านทำนองเสนาะ หัวข้อรำลึกพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         7 ส.ค. 2561 เวลา 14:47 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         6 ส.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         3 ส.ค. 2561 เวลา 17:47 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         3 ส.ค. 2561 เวลา 11:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         2 ส.ค. 2561 เวลา 17:35 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         1 ส.ค. 2561 เวลา 16:51 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         1 ส.ค. 2561 เวลา 15:03 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         1 ส.ค. 2561 เวลา 12:09 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561
         1 ส.ค. 2561 เวลา 10:58 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         31 ก.ค. 2561 เวลา 16:06 น.
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
         28 ก.ค. 2561 เวลา 23:09 น.
  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
         28 ก.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         26 ก.ค. 2561 เวลา 16:29 น.
  กิจกรรมวันเข้าพรรษาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
  ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         26 ก.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         25 ก.ค. 2561 เวลา 16:38 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         25 ก.ค. 2561 เวลา 16:08 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
         25 ก.ค. 2561 เวลา 14:50 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
         24 ก.ค. 2561 เวลา 16:33 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         24 ก.ค. 2561 เวลา 16:21 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         23 ก.ค. 2561 เวลา 16:24 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         20 ก.ค. 2561 เวลา 16:22 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         19 ก.ค. 2561 เวลา 16:40 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 10 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         18 ก.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
         18 ก.ค. 2561 เวลา 15:55 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มาศึกษาดูงานการจัดชั้นเรียนคุณภาพขยายห้องเรียนพิเศษเรียนร่วมเฉพาะกิจ
         18 ก.ค. 2561 เวลา 15:39 น.
  การประชุมขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) และ Logbook
         17 ก.ค. 2561 เวลา 17:06 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ)
         16 ก.ค. 2561 เวลา 11:48 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง คณะครูและลูกบ้านจอมบึงทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก 7 นาที ทุกวันก่อนเลิกเรียน
         13 ก.ค. 2561 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         13 ก.ค. 2561 เวลา 10:14 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         12 ก.ค. 2561 เวลา 16:39 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561
         12 ก.ค. 2561 เวลา 10:16 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         11 ก.ค. 2561 เวลา 17:15 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (เขียนตามคำบอก)
         11 ก.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         10 ก.ค. 2561 เวลา 17:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         6 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่6/2561
         5 ก.ค. 2561 เวลา 17:05 น.
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
         5 ก.ค. 2561 เวลา 13:35 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 ก.ค. 2561 เวลา 15:52 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มิ.ย. 2561 เวลา 13:35 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         29 มิ.ย. 2561 เวลา 12:01 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 มิ.ย. 2561 เวลา 11:50 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561
         28 มิ.ย. 2561 เวลา 10:24 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         27 มิ.ย. 2561 เวลา 15:24 น.
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
         26 มิ.ย. 2561 เวลา 14:04 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:33 น.
  ห้างแว่นช็อปสตาร์มาให้บริการ ตรวจวัดสายตาและแจกแว่นฟรีสำหรับเด็กที่มีปัญหาหาทางสายตา
         22 มิ.ย. 2561 เวลา 14:15 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         22 มิ.ย. 2561 เวลา 13:29 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:24 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเขาประทับช้างเทรลครั้งที่ 30
         17 มิ.ย. 2561 เวลา 07:59 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
         14 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 มิ.ย. 2561 เวลา 13:09 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มิ.ย. 2561 เวลา 16:03 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 มิ.ย. 2561 เวลา 11:33 น.
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 1/2561
         7 มิ.ย. 2561 เวลา 13:49 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         6 มิ.ย. 2561 เวลา 15:26 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 17:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 13:27 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 มิ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 มิ.ย. 2561 เวลา 11:37 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ลูกบ้านจอมบึงร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน
         28 พ.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         25 พ.ค. 2561 เวลา 17:29 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         25 พ.ค. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ลูกๆ บ้านจอมบึงเลือกชมรมตามความสนใจ
         23 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 พ.ค. 2561 เวลา 14:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 พ.ค. 2561 เวลา 16:25 น.
  ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของลูกๆ บ้านจอมบึง
         16 พ.ค. 2561 เวลา 13:07 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
         15 พ.ค. 2561 เวลา 18:38 น.
  ครูบ้านจอมบึงมีจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
         14 พ.ค. 2561 เวลา 17:42 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ค. 2561 เวลา 10:28 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มาเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ฝึกทักษะการป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ
         2 เม.ย. 2561 เวลา 13:36 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูภัควลัญช์ อุ่นเรือน สาขาวิชาเอก ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา จากโรงเรียนมหาราช ๗ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2561 เวลา 12:22 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวารี ชูชาติ สาขาวิชาเอก ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ จากโรงเรียนวัดด่านทับตะโก ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 มี.ค. 2561 เวลา 11:39 น.
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง คุณครูศิริพร หลิวประเสริฐ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
         27 มี.ค. 2561 เวลา 17:51 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำปลอดภัย รุ่นที่ 3
         26 มี.ค. 2561 เวลา 11:05 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 มี.ค. 2561 เวลา 11:02 น.
  ครูบ้านจอมบึงจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
         23 มี.ค. 2561 เวลา 16:54 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         23 มี.ค. 2561 เวลา 09:45 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:51 น.
  โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
         14 มี.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 มี.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้วราชบุรี
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:16 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:12 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         9 มี.ค. 2561 เวลา 12:37 น.
  คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัยงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         8 มี.ค. 2561 เวลา 11:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
         8 มี.ค. 2561 เวลา 10:42 น.
  คณะตรวจสอบภายใน สพป.รบ.1 ได้เข้ามาแนะนำการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560
         7 มี.ค. 2561 เวลา 17:38 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มี.ค. 2561 เวลา 11:59 น.
  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มี.ค. 2561 เวลา 11:58 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 มี.ค. 2561 เวลา 11:16 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 มี.ค. 2561 เวลา 10:19 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         2 มี.ค. 2561 เวลา 11:06 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 มี.ค. 2561 เวลา 11:04 น.
  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         28 ก.พ. 2561 เวลา 16:34 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการคุมห้องสอบ NT ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         28 ก.พ. 2561 เวลา 14:18 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 12:14 น.
  การสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเสียง (Reading Test ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 ก.พ. 2561 เวลา 10:11 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ก.พ. 2561 เวลา 14:35 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในงานเลี้ยงอำลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         24 ก.พ. 2561 เวลา 16:48 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         23 ก.พ. 2561 เวลา 10:48 น.
  พิธีตอกเสาเอกอาคารหอประชุม แบบ 100/27 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2561 เวลา 12:06 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560
         22 ก.พ. 2561 เวลา 10:25 น.
  คณะกรรมการประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงของจังหวัดราชบุรี มาประเมินความยั่งยืนใน 5 ด้าน ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2561 เวลา 18:05 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 ก.พ. 2561 เวลา 15:19 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         19 ก.พ. 2561 เวลา 16:20 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 ก.พ. 2561 เวลา 10:55 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 ก.พ. 2561 เวลา 15:52 น.
  คณะครูจากโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.พ. 2561 เวลา 14:32 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
         10 ก.พ. 2561 เวลา 19:28 น.
  บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จำกัด มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ก.พ. 2561 เวลา 17:29 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนมกราคม 2561
         6 ก.พ. 2561 เวลา 12:02 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         3 ก.พ. 2561 เวลา 13:20 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 ก.พ. 2561 เวลา 10:29 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         30 ม.ค. 2561 เวลา 16:42 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดี มีลายมือสวย ภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2561
         30 ม.ค. 2561 เวลา 14:36 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         29 ม.ค. 2561 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         26 ม.ค. 2561 เวลา 11:14 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         24 ม.ค. 2561 เวลา 14:49 น.
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ และศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
         23 ม.ค. 2561 เวลา 21:51 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดี มีลายมือสวย ภาษาอังกฤษ (Hand Writing Contest) ประจำเดือนธันวาคม 2560
         23 ม.ค. 2561 เวลา 10:23 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันงาน วิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 33 (ระดับประถมศึกษา)
         19 ม.ค. 2561 เวลา 17:41 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมมือกับนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอจอมบึง มีจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณไหล่ถนนทั้งสองข้างทาง
         19 ม.ค. 2561 เวลา 16:32 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมสานสัมพันธ์สองภาษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
         19 ม.ค. 2561 เวลา 15:40 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมสานสัมพันธ์สองภาษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
         19 ม.ค. 2561 เวลา 15:40 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         19 ม.ค. 2561 เวลา 15:36 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จัดโดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) จำกัด
         18 ม.ค. 2561 เวลา 10:27 น.
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”
         16 ม.ค. 2561 เวลา 18:57 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ” นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ประธานเปิดกิจกรรม)
         14 ม.ค. 2561 เวลา 22:59 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นในงาน “บ้านจอมบึงสุขสันต์”
         14 ม.ค. 2561 เวลา 18:58 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         12 ม.ค. 2561 เวลา 12:39 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
         11 ม.ค. 2561 เวลา 11:43 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2560
         10 ม.ค. 2561 เวลา 10:02 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2561
         9 ม.ค. 2561 เวลา 18:00 น.
  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2560
         9 ม.ค. 2561 เวลา 13:08 น.
  คณะครูจากโรงเรียนสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ม.ค. 2561 เวลา 11:08 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันในโครงการสานสัมพันธ์สองภาษา ประจำปีการศึกษา 2560
         8 ม.ค. 2561 เวลา 10:39 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         5 ม.ค. 2561 เวลา 10:52 น.
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560-2561
         29 ธ.ค. 2560 เวลา 16:31 น.
  ค่ายวิชาการ สะเต็มศึกษา (STEM Education Camp)
         27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:22 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         26 ธ.ค. 2560 เวลา 22:26 น.
  สานสัมพันธ์สองภาษา (Christmas Day) ประกวดพูดกวีภาษาจีน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และร้องเพลงสากล
         25 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         22 ธ.ค. 2560 เวลา 11:07 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับ นักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านออกได้ 100 % “โครงการท้าพิสูจน์” ปีการศึกษา 2560
         22 ธ.ค. 2560 เวลา 11:05 น.
  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
         19 ธ.ค. 2560 เวลา 15:39 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6 ประจำปี 2560
         18 ธ.ค. 2560 เวลา 17:09 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง เรื่อง การจัดงานวันครูอำเภอจอมบึง ประจำปี 2561
         18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:34 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประกวดกิจกรรมกองเชียร์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์ครั้งที่ 1
         15 ธ.ค. 2560 เวลา 14:13 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
         13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:40 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ธ.ค. 2560 เวลา 14:16 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี)
         8 ธ.ค. 2560 เวลา 12:09 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 ธ.ค. 2560 เวลา 12:07 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
         4 ธ.ค. 2560 เวลา 18:46 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 13:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ-วิถีไทยประจำทุกวันศุกร์
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 11:13 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ย. 2560 เวลา 14:20 น.
  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
         30 พ.ย. 2560 เวลา 11:17 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 พ.ย. 2560 เวลา 13:48 น.
  บริษัท ดีเวริต์เอ้าท์ จำกัด มาจัดกิจกรรม D Training day for Young ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การพักผ่อน และการออกกำลังกาย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         28 พ.ย. 2560 เวลา 13:17 น.
  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) นำโดย ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน
         27 พ.ย. 2560 เวลา 15:06 น.
  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
         24 พ.ย. 2560 เวลา 17:35 น.
  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
         23 พ.ย. 2560 เวลา 15:33 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงมาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 พ.ย. 2560 เวลา 10:09 น.
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 6 ไปชมพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
         18 พ.ย. 2560 เวลา 23:34 น.
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 และ 5 ไปชมพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
         16 พ.ย. 2560 เวลา 23:17 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 พ.ย. 2560 เวลา 14:36 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงมาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 พ.ย. 2560 เวลา 10:51 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ-วิถีไทยประจำทุกวันศุกร์
         10 พ.ย. 2560 เวลา 11:18 น.
  งานประเพณีลอยกระทง อำเภอจอมบึง ประจำปี 2560
         3 พ.ย. 2560 เวลา 22:56 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงพ่อ
         2 พ.ย. 2560 เวลา 16:08 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560
         1 พ.ย. 2560 เวลา 17:24 น.
  ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
         1 พ.ย. 2560 เวลา 09:36 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดถ้ำมงกุฏ(เขาทะลุ)
         29 ต.ค. 2560 เวลา 16:13 น.
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์
         27 ต.ค. 2560 เวลา 10:02 น.
  วันปิยมหาราช
         23 ต.ค. 2560 เวลา 15:38 น.
  คณะครูร่วมทำพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
         22 ต.ค. 2560 เวลา 19:01 น.
  คณะครูมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงในช่วงปิดภาคเรียน
         20 ต.ค. 2560 เวลา 11:05 น.
  การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
         10 ต.ค. 2560 เวลา 18:08 น.
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดจอมบึง
         6 ต.ค. 2560 เวลา 10:09 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2560
         4 ต.ค. 2560 เวลา 21:08 น.
  มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest
         4 ต.ค. 2560 เวลา 10:03 น.
  ประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
         3 ต.ค. 2560 เวลา 15:30 น.
  กิจกรรมลูกบ้านจอมบึงปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ
         2 ต.ค. 2560 เวลา 16:51 น.
  งานแสดง มุทิตา กตัญญู ครูเกษียณ ปี 2560 (ภาคกลางคืน)
         30 ก.ย. 2560 เวลา 13:38 น.
  งานแสดง มุทิตา กตัญญู ครูเกษียณ ปี 2560
         30 ก.ย. 2560 เวลา 08:41 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย
         28 ก.ย. 2560 เวลา 15:34 น.
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์
         28 ก.ย. 2560 เวลา 14:39 น.
  บรรยากาศการติว O-NET วิชา คณิตศาสตร์
         27 ก.ย. 2560 เวลา 19:39 น.
  บรรยากาศการติว O-NET วิชา ภาษาไทย
         26 ก.ย. 2560 เวลา 14:17 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดมารยาทไทยประจำเดือนกันยายน
         26 ก.ย. 2560 เวลา 13:59 น.
  บรรยากาศการติว O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ
         25 ก.ย. 2560 เวลา 14:53 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ-วิถีไทยประจำทุกวันศุกร์
         22 ก.ย. 2560 เวลา 16:04 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกันโรคแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6
         21 ก.ย. 2560 เวลา 14:12 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
         20 ก.ย. 2560 เวลา 16:32 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
         19 ก.ย. 2560 เวลา 16:36 น.
  บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
         18 ก.ย. 2560 เวลา 11:13 น.
   กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         13 ก.ย. 2560 เวลา 15:43 น.
  บริษัท คิวพี(ประเทศไทย) จำกัด แจกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
         11 ก.ย. 2560 เวลา 16:38 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาจีน
         7 ก.ย. 2560 เวลา 15:51 น.
  "คนอร์คัพโจ๊ก สคูล ทัวร์ 2017" แจกโจ๊กคนอร์ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
         7 ก.ย. 2560 เวลา 15:43 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย
         28 ส.ค. 2560 เวลา 09:58 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         25 ส.ค. 2560 เวลา 15:19 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
         24 ส.ค. 2560 เวลา 15:43 น.
  มอบรางวัลการแสดงบนเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         23 ส.ค. 2560 เวลา 13:37 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรม Spelling Bee competition เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         23 ส.ค. 2560 เวลา 13:35 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรม Hand Writing Contest เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         23 ส.ค. 2560 เวลา 13:32 น.
  โครงการรวมพลัง ร่วมใจ หยุดยั้งมหันตภัยร้ายไข้เลือดออก ปี 2560
         22 ส.ค. 2560 เวลา 13:52 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประดิษฐ์บัตรอวยพรวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         21 ส.ค. 2560 เวลา 10:45 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ (ภาษาไทย) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         21 ส.ค. 2560 เวลา 10:38 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดร้องเพลง "เทิดพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         21 ส.ค. 2560 เวลา 10:29 น.
  กิจกรรมค่ายบูรณาการ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         18 ส.ค. 2560 เวลา 16:31 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร และปฏิบัติเป็นประจำทุกวันศุกร์
         18 ส.ค. 2560 เวลา 13:14 น.
  การวัดและประเมินผล"ความสามารถในการอ่านและการเขียน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เดือนสิงหาคม
         17 ส.ค. 2560 เวลา 15:32 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         17 ส.ค. 2560 เวลา 14:49 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมกิจกรรมพูดสุนทรพจน์ (ภาษาจีน) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         17 ส.ค. 2560 เวลา 14:37 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดมารยาทไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
         17 ส.ค. 2560 เวลา 14:18 น.
  "ไวตามิ้ลค์ สคูล ทัวร์ 2017" แจกเครื่องดื่มให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
         17 ส.ค. 2560 เวลา 10:03 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         16 ส.ค. 2560 เวลา 16:03 น.
  การทดสอบสติปัญญา (I.Q.) โดยหน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
         16 ส.ค. 2560 เวลา 11:32 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
         11 ส.ค. 2560 เวลา 17:28 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         9 ส.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์
         4 ส.ค. 2560 เวลา 11:18 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         2 ส.ค. 2560 เวลา 16:12 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการโครงการครุปริทัศน์ ครั้งที่ 5
         2 ส.ค. 2560 เวลา 13:05 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาอังกฤษ
         2 ส.ค. 2560 เวลา 13:02 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
         31 ก.ค. 2560 เวลา 16:41 น.
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
         27 ก.ค. 2560 เวลา 16:40 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         26 ก.ค. 2560 เวลา 17:18 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
         26 ก.ค. 2560 เวลา 16:11 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย
         26 ก.ค. 2560 เวลา 15:54 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย
         24 ก.ค. 2560 เวลา 14:54 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         19 ก.ค. 2560 เวลา 17:32 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาจีน
         19 ก.ค. 2560 เวลา 14:45 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์
         14 ก.ค. 2560 เวลา 15:58 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
         13 ก.ค. 2560 เวลา 16:06 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2560
         11 ก.ค. 2560 เวลา 15:14 น.
  กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         11 ก.ค. 2560 เวลา 09:41 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
         7 ก.ค. 2560 เวลา 13:26 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาอังกฤษ
         6 ก.ค. 2560 เวลา 09:23 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         5 ก.ค. 2560 เวลา 15:56 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         4 ก.ค. 2560 เวลา 14:59 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสะเต็มศึกษา STEM Education
         1 ก.ค. 2560 เวลา 21:41 น.
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
         29 มิ.ย. 2560 เวลา 16:07 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         28 มิ.ย. 2560 เวลา 18:06 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2560
         28 มิ.ย. 2560 เวลา 18:04 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย
         28 มิ.ย. 2560 เวลา 17:59 น.
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
         26 มิ.ย. 2560 เวลา 14:31 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
         22 มิ.ย. 2560 เวลา 16:22 น.
  การประเมินการอ่าน การเขียน ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
         22 มิ.ย. 2560 เวลา 12:49 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาจีน
         22 มิ.ย. 2560 เวลา 10:03 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามความสนใจในชมรม
         21 มิ.ย. 2560 เวลา 15:58 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2560
         20 มิ.ย. 2560 เวลา 16:08 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2560
         19 มิ.ย. 2560 เวลา 15:49 น.
  กิจกรรมโครงการสุขภาพดีในสวน
         17 มิ.ย. 2560 เวลา 21:53 น.
  กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         16 มิ.ย. 2560 เวลา 15:53 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
         15 มิ.ย. 2560 เวลา 15:56 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ความสนใจในชมรม
         14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:47 น.
  สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ที่หนูควรรู้!
         13 มิ.ย. 2560 เวลา 17:25 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         13 มิ.ย. 2560 เวลา 17:12 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2560
         13 มิ.ย. 2560 เวลา 15:39 น.
  การจัดการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
         13 มิ.ย. 2560 เวลา 14:11 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2560
         12 มิ.ย. 2560 เวลา 16:55 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         9 มิ.ย. 2560 เวลา 12:39 น.
  โอวัลติน (Ovaltine) เครื่องดื่มมอลต์แสนอร่อย แจกเครื่องดื่มให้นักเรียนทุกคนทั้งโรงเรียน
         8 มิ.ย. 2560 เวลา 18:11 น.
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
         8 มิ.ย. 2560 เวลา 17:51 น.
  พิธีทำบุญอาคารเรียน 5
         8 มิ.ย. 2560 เวลา 17:32 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
         8 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.
  ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
         16 พ.ค. 2560 เวลา 15:50 น.
  บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของลูกๆ บ้านจอมบึง
         16 พ.ค. 2560 เวลา 12:38 น.
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
         15 พ.ค. 2560 เวลา 12:58 น.
  การจัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
         14 พ.ค. 2560 เวลา 23:37 น.
  Big Cleaning Day เตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่
         14 พ.ค. 2560 เวลา 00:51 น.
  โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)"
         1 พ.ค. 2560 เวลา 22:48 น.
  " ดอกไม้บานที่บ้านจอมบึง "
         30 มี.ค. 2560 เวลา 23:31 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 มี.ค. 2560 เวลา 21:21 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง
         24 มี.ค. 2560 เวลา 02:56 น.
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครกงารการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
         20 มี.ค. 2560 เวลา 17:17 น.
  กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์
         17 มี.ค. 2560 เวลา 16:01 น.
  มอบเกียรติบัตร สภานักเรียนปีการศึกษา 2559
         14 มี.ค. 2560 เวลา 23:09 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
         9 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest
         9 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2559
         8 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 น.
  การสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนปลายปีการศึกษา 2559
         7 มี.ค. 2560 เวลา 11:19 น.
  การทดสอบการอ่านออก เขียนได้
         3 มี.ค. 2560 เวลา 12:08 น.
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
         2 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         24 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 น.
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนได้ ชั้น ป.3-4
         24 ก.พ. 2560 เวลา 09:00 น.
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนได้ ชั้น ป.1-2
         23 ก.พ. 2560 เวลา 15:38 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         23 ก.พ. 2560 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ความสนใจในชมรม
         22 ก.พ. 2560 เวลา 14:30 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559
         22 ก.พ. 2560 เวลา 08:27 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         21 ก.พ. 2560 เวลา 09:18 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2559
         17 ก.พ. 2560 เวลา 21:34 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         14 ก.พ. 2560 เวลา 09:08 น.
  กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
         10 ก.พ. 2560 เวลา 15:13 น.
   กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย ประจำทุกวันศุกร์
         10 ก.พ. 2560 เวลา 08:35 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ความสนใจในชมรม
         8 ก.พ. 2560 เวลา 16:58 น.
  กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         8 ก.พ. 2560 เวลา 16:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         7 ก.พ. 2560 เวลา 13:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         7 ก.พ. 2560 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมแข่งขันมารยาทไทย ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2559
         3 ก.พ. 2560 เวลา 08:32 น.
  กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         1 ก.พ. 2560 เวลา 15:30 น.
  กิจกรรมมอบรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
         1 ก.พ. 2560 เวลา 08:48 น.
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         1 ก.พ. 2560 เวลา 08:44 น.
  กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2559
         1 ก.พ. 2560 เวลา 08:40 น.
  กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2559
         1 ก.พ. 2560 เวลา 08:37 น.
  กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2559
         1 ก.พ. 2560 เวลา 08:30 น.
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
         31 ม.ค. 2560 เวลา 16:55 น.
  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
         31 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมค่ายบูรณาการ (The Integration Camp)
         26 ม.ค. 2560 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         25 ม.ค. 2560 เวลา 15:50 น.
  กิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
         24 ม.ค. 2560 เวลา 16:17 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2559
         24 ม.ค. 2560 เวลา 08:30 น.
  "ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมืองโบราณ และสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ"
         20 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  " ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมืองโบราณ และสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ "
         19 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
         14 ม.ค. 2560 เวลา 08:00 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559-2560
         30 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
   มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2559
         29 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน Spelling Bee ค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา English & Chinese Day Camp On 26th December 2016 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
         29 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Crossword ค่ายสานสัมพันธ์สองภาษา English & Chinese Day Camp On 26th December 2016 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
         29 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 หัวข้อ "วันคริสต์มาส"
         28 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร โครงการเด็กดีมีลายมือสวย (เดือนธันวาคม) ประจำปีการศึกษา 2559
         28 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา ( Einglish & Chinese Day Camp )
         26 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมสภานักเรียนหัวข้อ " TST GREEN CHALLENGE "
         23 ธ.ค. 2559 เวลา 12:00 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์คณะครูและนักเรียนนำอาหารมาทำบุญ
         23 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเนื่องในกิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
         23 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน (ประจำเดือนธันวาคม) ปีการศึกษา 2559
         22 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest (ประจำเดือนพฤศจิกายน) ปีการศึกษา 2559
         7 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีลายมือสวย (ประจำเดือนพฤศจิกายน) ปีการศึกษา 2559
         7 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         6 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  ร่วมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน เทศบาล-อำเภอจอมบึง ครั้งที่ 11
         2 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.)
         1 ธ.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอล ประถมศึกษา (ชาย) กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาล - อำเภอจอมบึง ครั้งที่ 11
         30 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ลอยกระทงสุขใจ" ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
         30 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน (ประจำเดือนพฤศจิกายน) ปีการศึกษา 2559
         30 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
         30 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         29 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
         25 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
         24 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ความสนใจในชมรม
         23 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
         22 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         21 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
         18 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
         17 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2559
         14 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
         12 พ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
         11 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  สัมมนาเรื่อง ศาสนาเปรียบเทียบในสากลโลก
         8 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2559
         4 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 พ.ย. 2559 เวลา 07:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 9 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
         31 ต.ค. 2559 เวลา 13:00 น.
  วันปิยมหาราช
         23 ต.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 66)
         10 ต.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
         7 ต.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
         7 ต.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมมอบเกีรติบัตรเยาวชนรักพงษ์ไพร ปีการศึกษา 2559
         28 ก.ย. 2559 เวลา 08:15 น.
  กิจกรรมทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         28 ก.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
         23 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         19 ก.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
         16 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
         9 ก.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2559
         9 ก.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตไอที ปีการศึกษา 2559
         7 ก.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         5 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         5 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
   กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         2 ก.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559
         2 ก.ย. 2559 เวลา 15:45 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน (ประจำเดือนสิงหาคม) ปีการศึกษา 2559
         31 ส.ค. 2559 เวลา 19:51 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest (ประจำเดือนสิงหาคม) ปีการศึกษา 2559
         31 ส.ค. 2559 เวลา 19:51 น.
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีลายมือสวย (ประจำเดือนสิงหาคม) ปีการศึกษา 2559
         30 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
         30 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         29 ส.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         29 ส.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         26 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมค่ายต้นกล้า วิทย์ คณิต ไอที ปีการศึกษา 2559
         24 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
         19 ส.ค. 2559 เวลา 09:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
         19 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดมารยาทไทย (ประจำเดือนกรกฎาคม) ปีการศึกษา 2559
         18 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
         18 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (การแข่งขันร้องเพลงและมอบของรางวัล)
         15 ส.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล)
         12 ส.ค. 2559 เวลา 18:00 น.
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ)
         12 ส.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
         11 ส.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
         10 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม ASEAN DAY ปีการศึกษา 2559
         8 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
         5 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ
         4 ส.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ชมรม) ปีการศึกษา 2559
         3 ส.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 7/2559
         2 ส.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         2 ส.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         3 ส.ค. 2559 เวลา 11:01 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
         1 ส.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  English Skills And Communication Development Workshop for Teachers And Educational Personnel for ASEAN
         29 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวาดภาพระบายสี (ประจำเดือนกรกฎาคม) ปีการศึกษา 2559
         28 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest
         28 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ชมรม) ปีการศึกษา 2559
         27 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (ประกวดการอ่านจับใจความ) ปีการศึกษา 2559
         27 ก.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ) ปีการศึกษา 2559
         26 ก.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  ร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดราชบุรี
         26 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีลายมือสวย และคัดลายมือภาษาจีน (ประจำเดือนกรกฎาคม) ปีการศึกษา 2559
         26 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun) ปีการศึกษา 2559
         25 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         25 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  ต้อนรับนักศึกษาเวียดนาม
         25 ก.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (เขียนตามคำบอก)
         25 ก.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมสุนทรียภาพ (ร้องเพลง)
         22 ก.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
         22 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  มอบเกียรติบัตรสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
         22 ก.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559
         15 ก.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ
         7 ก.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)
         11 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun)
         11 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2559
         5 ก.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (English is fun)
         4 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ)
         4 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
         1 ก.ค. 2559 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
         1 ก.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม)
         29 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2559
         29 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมโดย กศน.อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
         29 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมแจกทรายอะเบท ตัวช่วยสำคัญ กำจัดยุงลาย
         24 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2559
         24 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  คณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน
         24 มิ.ย. 2559 เวลา 10:00 น.
  กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
         23 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
         23 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมเด็กดีมีลายมือสวย ปีการศึกษา 2559
         22 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ English is fun. ปีการศึกษา 2559
         21 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         21 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2559
         21 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ English is fun. ปีการศึกษา 2559
         20 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ปีการศึกษา 2559
         20 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2559
         20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:00 น.
  เข้าร่วมกิจกรรม KPTC Compresport TRAIL 2016
         19 มิ.ย. 2559 เวลา 04:30 น.
  กิจกรรมประชุมนักเรียนประจำสัปดาห์ (สวดมนต์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         17 มิ.ย. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         17 มิ.ย. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ลูกเสือ-เนตรนารี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         16 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพเจ้ารัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         15 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         15 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ Hand Writing Contest
         15 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
         9 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตรวจฟันนักเรียน
         2 มิ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         1 มิ.ย. 2559 เวลา 14:00 น.
  โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559
         25 พ.ค. 2559 เวลา 13:00 น.
  ประชุมการขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559
         25 พ.ค. 2559 เวลา 12:00 น.
  กิจกรรม English is fun ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         23 พ.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         23 พ.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  ประชุมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         23 พ.ค. 2559 เวลา 12:00 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา รร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         19 พ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559
         16 พ.ค. 2559 เวลา 14:30 น.
  บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         16 พ.ค. 2559 เวลา 07:00 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
         15 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  การประชุมคณะครู ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         14 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
         29 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมวันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2558
         24 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
         23 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  มอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทอสอบอ่านออกเขียนได้ 90 คะแนนขึ้นไป
         23 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมเติมสายใจรัก
         21 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
         21 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การทำแบบทดสอบกลาง ชั้น ป.2 และ 5 ปีการศึกษา 2558
         11 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การจัดนิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
         7 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
         2 มี.ค. 2559 เวลา 16:00 น.
  กิจกรรม Big Cleaning Day
         26 ก.พ. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
         25 ก.พ. 2559 เวลา 12:50 น.
  ทำบุญวันมาฆบูชา
         19 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559
         16 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม "หนุ่มกระจายข่าว สาวกระจายเสียง"
         14 ก.พ. 2559 เวลา 11:30 น.
  คุณหมอมาตรวจสุขภาพนักเรียน
         14 ก.พ. 2559 เวลา 12:30 น.
  งานปิดทอง วัดถ้ำมงกุฎ(วัดเขาทะลุ) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         8 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2558
         5 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรม ชุนเจี๋ย(วันตรุษจีน)เทศกาลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
         1 ก.พ. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
         26 ม.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
         20 ม.ค. 2559 เวลา 07:00 น.
  สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๓๑
         17 ม.ค. 2559 เวลา 04:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         15 ม.ค. 2559 เวลา 09:30 น.
  เติมความสุขให้ลูกบ้านจอมบึง วันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๙
         9 ม.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         8 ม.ค. 2559 เวลา 09:01 น.
  HAPPY NEW YEAR 2016
         30 ธ.ค. 2558 เวลา 09:09 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาจีน
         28 ธ.ค. 2558 เวลา 08:30 น.
  พิธีเปิด "ตลาดอมยิ้ม" ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง
         26 ธ.ค. 2558 เวลา 14:00 น.
  Christmas day
         24 ธ.ค. 2558 เวลา 09:32 น.
  งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
         19 ธ.ค. 2558 เวลา 16:09 น.
  การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
         18 ธ.ค. 2558 เวลา 11:30 น.
  ดัชมิลล์ คิดส์ จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพนักเรียน
         16 ธ.ค. 2558 เวลา 09:11 น.
  วาดฝันเด็กไทยคว้าชัยระดับโลก
         15 ธ.ค. 2558 เวลา 08:40 น.
  การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
         8 ธ.ค. 2558 เวลา 16:19 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
         5 ธ.ค. 2558 เวลา 21:29 น.
  พิธีมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต๑
         3 ธ.ค. 2558 เวลา 14:25 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวย
         4 ธ.ค. 2558 เวลา 09:53 น.
  พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
         4 ธ.ค. 2558 เวลา 08:44 น.
  การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน เทศบาล - อำเภอจอมบึง
         3 ธ.ค. 2558 เวลา 08:59 น.
  การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
         24 พ.ย. 2558 เวลา 16:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         27 พ.ย. 2558 เวลา 09:00 น.
  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๘
         26 พ.ย. 2558 เวลา 09:17 น.
  งานประเพณีลอยกระทง อำเภอจอมบึง
         25 พ.ย. 2558 เวลา 17:05 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         24 พ.ย. 2558 เวลา 14:37 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         20 พ.ย. 2558 เวลา 14:23 น.
  ตรวจสุขภาพในช่องปาก
         19 พ.ย. 2558 เวลา 15:40 น.
  การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
         18 พ.ย. 2558 เวลา 16:37 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
         12 พ.ย. 2558 เวลา 09:00 น.
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
         5 พ.ย. 2558 เวลา 15:11 น.
  เปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
         2 พ.ย. 2558 เวลา 08:29 น.
  วันปิยมหาราช
         23 ต.ค. 2558 เวลา 11:40 น.
  การแข่งขันกีฬาภายใน "บ้านจอมบึงเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘
         9 ต.ค. 2558 เวลา 15:44 น.
  มุทิตา กตัญญูครูเกษียณ คุณครูกัลยา เสือดี
         2 ต.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.รบ.๑
         29 ก.ย. 2558 เวลา 08:56 น.
  นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
         28 ก.ย. 2558 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         25 ก.ย. 2558 เวลา 13:49 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         24 ก.ย. 2558 เวลา 08:15 น.
  โครงการงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
         21 ก.ย. 2558 เวลา 08:49 น.
  บ้านจอมบึง Big Cleaning
         4 ก.ย. 2558 เวลา 13:00 น.
  แจกเสื้อเขียวเหลืองตัวใหม่ให้กับนักเรียนทุกคน
         31 ส.ค. 2558 เวลา 10:04 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         29 ส.ค. 2558 เวลา 10:00 น.
  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
         25 ส.ค. 2558 เวลา 08:47 น.
  กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(Young Scientist Camp)
         20 ส.ค. 2558 เวลา 09:28 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวย
         14 ส.ค. 2558 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์
         14 ส.ค. 2558 เวลา 09:47 น.
  กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
         12 ส.ค. 2558 เวลา 18:51 น.
  กิจกรรมสำนึกรักแม่
         11 ส.ค. 2558 เวลา 14:53 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
         29 ก.ค. 2558 เวลา 15:06 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
         24 ก.ค. 2558 เวลา 10:58 น.
  ประชุมกรรมการนักเรียน
         7 ก.ค. 2558 เวลา 14:47 น.
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
         1 ก.ค. 2558 เวลา 11:20 น.
  กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         30 มิ.ย. 2558 เวลา 09:31 น.
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
         26 มิ.ย. 2558 เวลา 10:07 น.
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
         18 มิ.ย. 2558 เวลา 10:17 น.
  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
         3 มิ.ย. 2558 เวลา 14:28 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา
         29 พ.ค. 2558 เวลา 13:21 น.
  เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๘
         18 พ.ค. 2558 เวลา 13:24 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง
         24 มี.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
  เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
         13 มี.ค. 2558 เวลา 09:35 น.
  นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         9 มี.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
  เวียนเทียนวันมาฆบูชา
         3 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.
  โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน
         2 มี.ค. 2558 เวลา 14:20 น.
  มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
         24 ก.พ. 2558 เวลา 08:18 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
         11 ก.พ. 2558 เวลา 07:00 น.
  กิจกรรม ชุนเจี๋ย(วันตรุษจีน)เทศกาลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
         5 ก.พ. 2558 เวลา 08:30 น.
  NT online ชั้น ป.๓
         4 ก.พ. 2558 เวลา 09:30 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวย
         29 ม.ค. 2558 เวลา 08:20 น.
  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีส่วนร่วม
         18 ม.ค. 2558 เวลา 05:00 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET ป.๖)
         12 ม.ค. 2558 เวลา 08:30 น.
  เติมความสุขให้ลูกบ้านจอมบึง วันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๘
         10 ม.ค. 2558 เวลา 07:31 น.
  ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร
         9 ม.ค. 2558 เวลา 08:30 น.
  Pre O-NET online ชั้น ป.๖
         8 ม.ค. 2558 เวลา 10:00 น.
  ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
         30 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         24 ธ.ค. 2557 เวลา 06:00 น.
  Christmas day
         22 ธ.ค. 2557 เวลา 14:30 น.
  นักเรียนชั้น ป.๖ เข้าติวข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมการสอบ o-net
         22 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ"
         18 ธ.ค. 2557 เวลา 08:15 น.
  ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี "ความงดงามแห่งจอมบึง"
         17 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  มอบเข็มยุวทูตความดี
         15 ธ.ค. 2557 เวลา 08:19 น.
  โครงการเด็กดีมีลายมือสวย
         9 ธ.ค. 2557 เวลา 08:20 น.
  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
         4 ธ.ค. 2557 เวลา 08:15 น.
  การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
         3 ธ.ค. 2557 เวลา 07:00 น.
  มอบเกียรติบัตรโครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
         26 พ.ย. 2557 เวลา 08:19 น.
  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
         25 พ.ย. 2557 เวลา 09:09 น.
  งานประเพณีลอยกระทง อำเภอจอมบึง
         6 พ.ย. 2557 เวลา 11:29 น.
  เปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
         3 พ.ย. 2557 เวลา 06:42 น.
  มุทิตา กตัญญูครูเกษียณ คุณครูพรรณเพ็ญ แสงดาว
         8 ต.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ป.๖ D.A.R.E
         30 ก.ย. 2557 เวลา 09:30 น.
  เด็กหญิงรมย์นลิน พึ่งพันธ์ รับเกียรติบัตรการแข่งขันระดับประเทศ
         23 ก.ย. 2557 เวลา 08:30 น.
  นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         22 ก.ย. 2557 เวลา 08:30 น.
  โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน
         16 ก.ย. 2557 เวลา 08:32 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
         10 ก.ย. 2557 เวลา 09:09 น.
  มอบประกาศนียบัตรและรางวัลนักเรียนสอบได้นักธรรมศึกษาชั้นโท และชั้นตรี
         8 ก.ย. 2557 เวลา 08:19 น.
  กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Camp)
         27 ส.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
         8 ส.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         5 ส.ค. 2557 เวลา 08:00 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
         29 ก.ค. 2557 เวลา 08:40 น.
  มหกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         28 ก.ค. 2557 เวลา 13:30 น.
  กิจกรรมประกวดวาดภาพ เยาวชนจอมบึง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
         22 ก.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
         16 ก.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
         10 ก.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  โครงการข้าวต้มบาทเดียว
         8 ก.ค. 2557 เวลา 07:00 น.
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
         1 ก.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
         26 มิ.ย. 2557 เวลา 07:45 น.
  กิจกรรม ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
         20 มิ.ย. 2557 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก
         16 มิ.ย. 2557 เวลา 15:20 น.
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         12 มิ.ย. 2557 เวลา 09:00 น.
  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (รุ่นที่๔)
         4 มิ.ย. 2557 เวลา 14:30 น.
  เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๗
         16 พ.ค. 2557 เวลา 07:10 น.
  Big cleaning day. เตรียมรับการประชุมผู้ปกครอง
         12 พ.ค. 2557 เวลา 09:07 น.
  โครงการกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         28 เม.ย. 2557 เวลา 09:00 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         20 มี.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         18 มี.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนลายมือสวย ประจำเดือนภุมภาพันธ์
         20 ก.พ. 2557 เวลา 08:20 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
         11 ก.พ. 2557 เวลา 07:00 น.
  มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนคัดลายมือสวย
         3 ก.พ. 2557 เวลา 08:30 น.
  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผลงานดีเด่น
         3 ก.พ. 2557 เวลา 08:20 น.
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
         23 ม.ค. 2557 เวลา 07:00 น.
  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
         14 ม.ค. 2557 เวลา 07:08 น.
  สสส.จอมบึงมาราธอน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีส่วนร่วม
         19 ม.ค. 2557 เวลา 04:30 น.
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
         11 ม.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
         27 ธ.ค. 2556 เวลา 09:09 น.
  คุณครูนิธิศ พวงคำไพโรจน์ ย้ายปฎิบัติราชการ
         13 ธ.ค. 2556 เวลา 08:20 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึงแจกเสื้อสีให้นักเรียน ฟรี! ทุกคน
         11 ธ.ค. 2556 เวลา 12:25 น.
  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
         4 ธ.ค. 2556 เวลา 08:30 น.
  การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
         29 พ.ย. 2556 เวลา 08:30 น.
  งานประเพณีลอยกระทง อำเภอจอมบึง
         17 พ.ย. 2556 เวลา 16:00 น.
  เปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         1 พ.ย. 2556 เวลา 07:30 น.
   พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
         23 ต.ค. 2556 เวลา 08:11 น.
  การนำเสนอ Best Practice ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑
         10 ต.ค. 2556 เวลา 09:01 น.
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปี ๒๕๕๖
         1 ต.ค. 2556 เวลา 08:32 น.
  งานเกษียณอายุราชการ คุณครูทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์
         26 ก.ย. 2556 เวลา 08:48 น.
   การประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน เครือข่ายที่ ๖
         6 ก.ย. 2556 เวลา 09:00 น.
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
         1 ก.ย. 2556 เวลา 13:10 น.
  วันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหามหาราชินี"
         12 ส.ค. 2556 เวลา 08:32 น.
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ” ประจำปี ๒๕๕๖
         9 ส.ค. 2556 เวลา 12:23 น.
  กิจกรรม "วันอาเซียน"
         8 ส.ค. 2556 เวลา 15:44 น.
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
         29 ก.ค. 2556 เวลา 14:41 น.
  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมทักษะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๖
         29 ก.ค. 2556 เวลา 08:19 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
         19 ก.ค. 2556 เวลา 08:25 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (รุ่นที่๓)
         3 ก.ค. 2556 เวลา 14:30 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
         2 ก.ค. 2556 เวลา 09:00 น.
   กิจกรรม "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด"
         26 มิ.ย. 2556 เวลา 17:06 น.
   กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่น ครอสคันทรี่ ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี
         23 มิ.ย. 2556 เวลา 20:38 น.
  คุณครูทองทรัพย์ เดชเดชะสุนันท์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
         19 มิ.ย. 2556 เวลา 11:13 น.
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
         13 มิ.ย. 2556 เวลา 17:07 น.
   ประเมินครูผู้สอนดีเด่น
         29 พ.ค. 2556 เวลา 11:16 น.
  ประชุมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         17 พ.ค. 2556 เวลา 11:05 น.
   บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         16 พ.ค. 2556 เวลา 11:00 น.
   การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
         13 พ.ค. 2556 เวลา 10:51 น.
  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )
         22 มี.ค. 2556 เวลา 10:26 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
         24 มี.ค. 2556 เวลา 08:30 น.

  นายไพเราะ จันทร์เพชร รองปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะสตง.จังหวัดราชบุรี
         23 พ.ค. 2562 เวลา 16:22 น.
  คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน มาดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ธ.ค. 2561 เวลา 13:24 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         11 ก.ค. 2561 เวลา 17:03 น.
  การประชุมเชิงปฏบัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         12 ก.ย. 2560 เวลา 15:40 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
         7 ก.ย. 2560 เวลา 11:40 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
         6 ก.ย. 2560 เวลา 10:32 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
         5 ก.ย. 2560 เวลา 15:58 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
         4 ก.ย. 2560 เวลา 12:23 น.
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงย้ายปฏิบัติราชการ
         4 ก.ย. 2560 เวลา 10:01 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
         1 ก.ย. 2560 เวลา 17:22 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ส.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
  การประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         3 ส.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมบึง
         1 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.ค. 2560 เวลา 16:39 น.
  การประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         21 ก.ค. 2560 เวลา 17:42 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:36 น.
  การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
         12 มิ.ย. 2560 เวลา 12:47 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
         13 พ.ค. 2560 เวลา 21:37 น.
  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
         3 พ.ค. 2560 เวลา 17:30 น.
  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
         17 มี.ค. 2560 เวลา 15:58 น.
  การตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:54 น.
  การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1
         14 มี.ค. 2560 เวลา 22:30 น.
  การตรวจข้อสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2559
         9 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ก.พ. 2560 เวลา 16:30 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         27 ก.พ. 2560 เวลา 15:00 น.
  การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT)
         27 ก.พ. 2560 เวลา 13:30 น.
  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         4 ก.พ. 2560 เวลา 16:42 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
         23 ม.ค. 2560 เวลา 08:30 น.
  วันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         16 ม.ค. 2560 เวลา 08:00 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจอมบึง เรื่อง การจัดงานวันครู 16 มกราคม 2560
         26 ธ.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         9 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
  การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาล อำเภอจอมบึง
         11 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         8 พ.ย. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมคณะกรรมการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
         4 ต.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  การประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
         8 ก.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ 6 ครั้งที่ 2/2559
         3 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
  ต้อนรับครูสุภาพร โตเพชร
         31 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฮะยิ้ม รับเกียรติบัตรคัดลายมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
         30 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6
         14 มี.ค. 2559 เวลา 22:40 น.
  การตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2558
         10 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2558
         9 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2558
         7 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2558
         27 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558
         19 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
   นักเรียนคนเก่ง บ้านจอมบึง
         16 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  นักเรียนคนเก่ง บ้านจอมบึง
         16 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  นักเรียนคนเก่ง บ้านจอมบึง
         1 ก.พ. 2559 เวลา 08:30 น.
  วันครู อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
         16 ม.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงย้ายปฏิบัติราชการ
         15 ม.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ขอต้อนรับคุณครูภูริวงศ์ คุ้มญาติ
         15 ม.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         13 ม.ค. 2559 เวลา 15:45 น.
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         12 ม.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
  ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอำเภอจอมบึง
         6 ม.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         23 ธ.ค. 2558 เวลา 15:45 น.
  ขอแสดงความยินดีคุณครูจีระนันท์ ผันผาย
         30 พ.ย. 2558 เวลา 08:34 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         13 พ.ย. 2558 เวลา 13:19 น.
  ขอต้อนรับ คุณครูนจลักษณ์ วิระนะ
         2 พ.ย. 2558 เวลา 09:15 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         1 พ.ย. 2558 เวลา 13:17 น.
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
         15 ต.ค. 2558 เวลา 15:28 น.
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         22 ก.ย. 2558 เวลา 08:57 น.
  ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
         17 ก.ย. 2558 เวลา 11:06 น.
  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.๑
         15 ก.ย. 2558 เวลา 09:30 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         17 ส.ค. 2558 เวลา 08:33 น.
  นักศึกษาชาวเวียดนามฝึกประสบการณ์เป็นวันสุดท้าย
         11 ส.ค. 2558 เวลา 09:11 น.
  ขอต้อนรับ คุณครูรมิดา เลิศวัลลภาชัย
         10 ส.ค. 2558 เวลา 13:30 น.
  นักศึกษาชาวเวียดนามมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         24 ก.ค. 2558 เวลา 08:25 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
         28 มิ.ย. 2558 เวลา 11:45 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑
         14 มิ.ย. 2558 เวลา 16:57 น.
  การอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑
         24 พ.ค. 2558 เวลา 17:08 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         19 พ.ค. 2558 เวลา 18:21 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         19 พ.ค. 2558 เวลา 08:48 น.
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงย้ายปฏิบัติราชการ
         18 พ.ค. 2558 เวลา 13:38 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         18 พ.ค. 2558 เวลา 13:34 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
         15 พ.ค. 2558 เวลา 13:40 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         14 พ.ค. 2558 เวลา 16:24 น.
  การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         10 มี.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
  ขอแสดงความยินดีคุณครูผู้ช่วยคนใหม่
         10 มี.ค. 2558 เวลา 08:31 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         5 มี.ค. 2558 เวลา 15:45 น.
  การสอบ NT (national test)
         26 ก.พ. 2558 เวลา 08:30 น.
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         23 ก.พ. 2558 เวลา 13:09 น.
  การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
         23 ก.พ. 2558 เวลา 08:30 น.
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         20 ก.พ. 2558 เวลา 12:00 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         2 ก.พ. 2558 เวลา 15:45 น.
  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
         31 ม.ค. 2558 เวลา 08:00 น.
  งานครุปริทัศน์ ครั้งที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         26 ม.ค. 2558 เวลา 08:00 น.
  การประชุมคณะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
         23 ม.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
  วันครู อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
         16 ม.ค. 2558 เวลา 08:00 น.
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         14 ม.ค. 2558 เวลา 13:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันครู
         8 ม.ค. 2558 เวลา 13:00 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         5 ม.ค. 2558 เวลา 15:45 น.
  ขอต้อนรับ คุณครูศิริกมล ศรีประเสริฐ และคณะครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง
         30 ธ.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  ยินดีต้อนรับ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ๑
         15 ธ.ค. 2557 เวลา 12:40 น.
  การสอบ Pre-O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
         11 ธ.ค. 2557 เวลา 08:35 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง
         9 ธ.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา สพป.ราชบุรี เขต๑ และคณะ
         4 ธ.ค. 2557 เวลา 09:30 น.
  ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.รบ๑ และดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ รองผอ.สพป.รบ.๑
         3 ธ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         24 พ.ย. 2557 เวลา 15:45 น.
  ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต๑
         5 พ.ย. 2557 เวลา 09:32 น.
  การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน Ashcarya Resort
         9 ต.ค. 2557 เวลา 09:30 น.
  ขอต้อนรับคณะราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
         7 ต.ค. 2557 เวลา 07:45 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         1 ต.ค. 2557 เวลา 15:45 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         3 ก.ย. 2557 เวลา 15:45 น.
   ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการทีมประเมินผลเชิงคุณภาพ โครงการสุขภาพดีวิถีพุทธ
         22 ส.ค. 2557 เวลา 08:35 น.
  ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
         15 ส.ค. 2557 เวลา 14:50 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         14 ส.ค. 2557 เวลา 15:45 น.
  การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๗
         13 ส.ค. 2557 เวลา 08:29 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวชิราภรณ์ ขาวอ่อน
         1 ส.ค. 2557 เวลา 12:30 น.
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
         1 ส.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ประชุมสัมมนา โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
         23 ก.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  นักเรียนชั้น ป.๒ รับแท็บเล็ต
         22 ก.ค. 2557 เวลา 08:25 น.
  นักศึกษาชาวเวียดนามฝึกประสบการณ์เป็นวันสุดท้าย
         22 ก.ค. 2557 เวลา 08:15 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         2 ก.ค. 2557 เวลา 15:45 น.
  นักศึกษาชาวเวียดนามมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         2 ก.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         30 มิ.ย. 2557 เวลา 08:00 น.
  ประเมินโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝัน
         27 มิ.ย. 2557 เวลา 09:10 น.
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงรับเกียรติบัตร ๑แสนครูดี
         10 มิ.ย. 2557 เวลา 09:00 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         2 มิ.ย. 2557 เวลา 15:45 น.
  ยิินดีต้อนรับคุณครูมาใหม่
         29 พ.ค. 2557 เวลา 08:18 น.
  ยินดีต้อนรับคุณครูมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านจอมบึง
         23 พ.ค. 2557 เวลา 11:02 น.
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงย้ายปฏิบัติราชการ
         23 พ.ค. 2557 เวลา 10:20 น.
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
         13 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  การนำเสนอ Best Practice ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒
         24 มี.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
         19 มี.ค. 2557 เวลา 13:18 น.
  การสอบ LAS(Local Assessment System)
         12 มี.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ
         7 มี.ค. 2557 เวลา 10:30 น.
  โรงเรียนวัดนาขุนแสนมาศึกษาดูงาน
         7 มี.ค. 2557 เวลา 08:45 น.
  การทดสอบความสามารถในการอ่านและสื่อสาร (Literacy)
         5 มี.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  สอบปลายภาคเรียน เทอม๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         3 มี.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.๓ และ ป.๖
         26 ก.พ. 2557 เวลา 12:30 น.
  การสอบ NT (national test)
         24 ก.พ. 2557 เวลา 08:30 น.
  การประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ NT
         20 ก.พ. 2557 เวลา 13:00 น.
  ศึกษาดูงาน...งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
         19 ก.พ. 2557 เวลา 09:09 น.
  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
         8 ก.พ. 2557 เวลา 08:00 น.
  การประชุมคณะกรรมการคุมห้องสอบ O-NET
         3 ก.พ. 2557 เวลา 13:00 น.
  เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา
         27 ม.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  ประชุมคณะครูวิชาการ วิทยากรเข้าค่ายวิชาการ O-NET
         17 ม.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  วันครู อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี
         16 ม.ค. 2557 เวลา 08:30 น.
  ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
         9 ม.ค. 2557 เวลา 10:09 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูธราเทพ พลับพลา
         7 ม.ค. 2557 เวลา 08:28 น.
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันครู
         3 ม.ค. 2557 เวลา 13:00 น.
  ขอแสดงความยินดี คุณครูรัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล
         17 ธ.ค. 2556 เวลา 08:30 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอจอมบึง
         11 ธ.ค. 2556 เวลา 13:10 น.
  ยินดีต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลกงหรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต ๒
         4 ธ.ค. 2556 เวลา 09:05 น.
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้แท็บเล็ต ของนักเรียน ชั้น ป.๒
         28 พ.ย. 2556 เวลา 10:33 น.
  กิจกรรมโครงการพุธพัฒนา เครือข่ายที่ ๖
         27 พ.ย. 2556 เวลา 13:01 น.
  ประชุมคณะครู กลุ่มบึงสัมพันธ์
         12 พ.ย. 2556 เวลา 13:15 น.
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         12 พ.ย. 2556 เวลา 09:30 น.
  ขอต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสินแร่สยาม มาศึกษาดูงาน
         5 พ.ย. 2556 เวลา 09:30 น.
  ประชุม อบรมการคัดลายมือกลยุทธ์ทำให้นักเรียนทุกคนลายมือสวย
         31 ต.ค. 2556 เวลา 09:18 น.
  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีลาโว้ และโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
         20 ก.ย. 2556 เวลา 10:38 น.
  การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
         19 ก.ย. 2556 เวลา 08:52 น.
  ประชุมคณะครูประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
         16 ก.ย. 2556 เวลา 08:33 น.
  ขอต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
         12 ก.ย. 2556 เวลา 09:30 น.
   การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
         5 ก.ย. 2556 เวลา 14:12 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
         27 ส.ค. 2556 เวลา 09:15 น.
  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV)
         25 ส.ค. 2556 เวลา 09:37 น.
  ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสระบุรี
         23 ส.ค. 2556 เวลา 09:30 น.
   การจัดนิทรรศการแสดงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Coaching and mentoring)
         16 ส.ค. 2556 เวลา 09:03 น.
   การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๖
         2 ส.ค. 2556 เวลา 09:05 น.
  ขอต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒
         18 ก.ค. 2556 เวลา 14:11 น.
   อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Coaching and Mentoring
         17 ก.ค. 2556 เวลา 09:31 น.
  นิเทศติดตามผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Coaching and Mentoring
         9 ก.ค. 2556 เวลา 14:03 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
         23 มิ.ย. 2556 เวลา 18:29 น.
  ยินดีต้อนรับ คุณครูวาสนา โคตะขุน
         20 มิ.ย. 2556 เวลา 13:27 น.
   คุณครูสุนทร อุ่นตา ย้ายปฏิบัติราชการ
         17 มิ.ย. 2556 เวลา 15:17 น.
  ยินดีต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปทุมธานี
         14 มิ.ย. 2556 เวลา 19:22 น.
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)
         22 มี.ค. 2556 เวลา 14:19 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         22 พ.ค. 2556 เวลา 13:00 น.