??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งจอมบึงมาราธอน 2019 ครั้งที่ 34
         20 ม.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
  นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมการแข่งขันงาน วิ่งจอมบึงมาราธอนครั้งที่ 34 (ระดับประถมศึกษา)
         18 ม.ค. 2562 เวลา 15:48 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         18 ม.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ประจำเดือนมกราคม 2562
         17 ม.ค. 2562 เวลา 09:37 น.
  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63
         16 ม.ค. 2562 เวลา 15:10 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย