??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ หอประชุมรวงผี้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 พ.ค. 2567 เวลา 11:07 น.
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         30 พ.ค. 2567 เวลา 11:27 น.
  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย (คณะกรรมการนิเทศ) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ PLC
         28 พ.ค. 2567 เวลา 14:44 น.
  ร่วมแสดงความยินดีให้กับ นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
         23 พ.ค. 2567 เวลา 13:25 น.
  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         21 พ.ค. 2567 เวลา 12:49 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย