??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประกวดกิจกรรมกองเชียร์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์ครั้งที่ 1
         15 ธ.ค. 2560 เวลา 14:13 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน โครงการเด็กดีมีลายมือสวยภาษาไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
         13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:40 น.
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ว่ายน้ำ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ธ.ค. 2560 เวลา 14:16 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี)
         8 ธ.ค. 2560 เวลา 12:09 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         8 ธ.ค. 2560 เวลา 12:07 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย