??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         18 ส.ค. 2566 เวลา 12:21 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมณ อาคารหอประชุมรวงผึ้ง
         15 ส.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ส.ค. 2566 เวลา 14:48 น.
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และเนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ปีการศึกษา 2566
         11 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น.
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         4 ส.ค. 2566 เวลา 10:50 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย