??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอโครงงานคุณธรรมดีเด่นและเด็กดีมีมารยาทประจำห้องเรียน
         15 มี.ค. 2562 เวลา 12:23 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
         15 มี.ค. 2562 เวลา 09:58 น.
  งานเลี้ยงอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
         15 มี.ค. 2562 เวลา 07:56 น.
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
         14 มี.ค. 2562 เวลา 14:37 น.
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
         14 มี.ค. 2562 เวลา 10:35 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย