??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560
         4 ธ.ค. 2560 เวลา 18:46 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 13:55 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ-วิถีไทยประจำทุกวันศุกร์
         1 ธ.ค. 2560 เวลา 11:13 น.
  คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มาดำเนินการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ย. 2560 เวลา 14:20 น.
  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
         30 พ.ย. 2560 เวลา 11:17 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย