??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2562
         15 ม.ค. 2562 เวลา 09:44 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
         11 ม.ค. 2562 เวลา 22:43 น.
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
         9 ม.ค. 2562 เวลา 13:16 น.
  การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 ม.ค. 2562 เวลา 13:11 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         4 ม.ค. 2562 เวลา 10:58 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย