??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชลธิชา ชั้นเสมา และนายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร
         17 พ.ค. 2567 เวลา 11:55 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
         16 พ.ค. 2567 เวลา 13:09 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 4/2567
         9 พ.ค. 2567 เวลา 12:57 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         24 เม.ย. 2567 เวลา 12:26 น.
  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI)
         23 เม.ย. 2567 เวลา 11:57 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย