??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  บริษัท คิดส์ แอคทีฟ จำกัด มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         6 ก.พ. 2561 เวลา 17:29 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำเดือนมกราคม 2561
         6 ก.พ. 2561 เวลา 12:02 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         3 ก.พ. 2561 เวลา 13:20 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         2 ก.พ. 2561 เวลา 10:29 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่2/2561
         30 ม.ค. 2561 เวลา 16:42 น.

 

 


หน้าที่   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย