??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         1 มิ.ย. 2561 เวลา 11:37 น.
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาของโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ลูกบ้านจอมบึงร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน
         28 พ.ค. 2561 เวลา 11:13 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         25 พ.ค. 2561 เวลา 17:29 น.
  ลูกบ้านจอมบึงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         25 พ.ค. 2561 เวลา 16:44 น.
  กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ลูกๆ บ้านจอมบึงเลือกชมรมตามความสนใจ
         23 พ.ค. 2561 เวลา 16:36 น.

 

 


หน้าที่   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย