??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”
         16 ม.ค. 2561 เวลา 18:57 น.
  บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ” นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ประธานเปิดกิจกรรม)
         14 ม.ค. 2561 เวลา 22:59 น.
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นในงาน “บ้านจอมบึงสุขสันต์”
         14 ม.ค. 2561 เวลา 18:58 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน และนำไปปฏิบัติในวิถีของคนดีต่อไป
         12 ม.ค. 2561 เวลา 12:39 น.
  วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
         11 ม.ค. 2561 เวลา 11:43 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย