??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:51 น.
  โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
         16 มี.ค. 2561 เวลา 13:48 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
         14 มี.ค. 2561 เวลา 09:46 น.
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 มี.ค. 2561 เวลา 16:19 น.
  ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ มอบเกียรติบัตร นักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้วราชบุรี
         13 มี.ค. 2561 เวลา 10:16 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย