??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         22 ก.ย. 2566 เวลา 12:53 น.
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วม ณ อาคารหอประชุมรวงผึ้ง
         19 ก.ย. 2566 เวลา 16:11 น.
  ทำบุญตักบาตรวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
         15 ก.ย. 2566 เวลา 11:42 น.
  การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )
         11 ก.ย. 2566 เวลา 12:14 น.
   พิธีปิดกีฬากลุ่มบึงสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 2
         8 ก.ย. 2566 เวลา 16:22 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย