??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
         16 พ.ค. 2567 เวลา 14:15 น.
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ของนายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         13 พ.ค. 2567 เวลา 12:02 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
         7 พ.ค. 2567 เวลา 14:08 น.
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เดินทางส่งคุณครูวันวิสา ม่วงงาม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
         4 เม.ย. 2567 เวลา 15:30 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 3/2567 มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา และมอบเกียรติบัตรครูผู้ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
         26 มี.ค. 2567 เวลา 10:17 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย