??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รอง ผอ. ชลธิชา ชั้นเสมา ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
         25 พ.ย. 2565 เวลา 13:16 น.
  คณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายวิรัช ต้นตระกูล นางสาวพัชรี ศุภษร นางสาวอมรรัตน์ ทองดี ได้ตรวจเยี่
         25 พ.ย. 2565 เวลา 10:51 น.
  รองผอ.ชลธิชา ชั้นเสมา และฝ่ายบริหารงาน นิเทศนักศึกษาทดลองสอนชั้นปีที่ 3
         15 พ.ย. 2565 เวลา 14:54 น.
  การประชุมกีฬาบึงสัมพันธ์ เครือข่ายที่ 6
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:10 น.
  กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ตักบาตรประจำวันศุกร์
         11 พ.ย. 2565 เวลา 16:03 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย