??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 ธ.ค. 2566 เวลา 21:45 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         26 ธ.ค. 2566 เวลา 14:54 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         26 ธ.ค. 2566 เวลา 13:08 น.
  พิธีมอบรางวัลกิจกรรมลูกเสือช่วยผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" และรางวัลการประกวดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
         25 ธ.ค. 2566 เวลา 20:19 น.
  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แจกเครื่องดื่มไมโล (Milo) และกิจกรรมกีฬาคือครูชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         20 ธ.ค. 2566 เวลา 09:52 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย