??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นางสาวฐาปณี พวงงาม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
         21 มี.ค. 2566 เวลา 15:13 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”
         19 มี.ค. 2566 เวลา 15:15 น.
   นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         14 มี.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวัน ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.พ. 2566 เวลา 14:01 น.
  การทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         22 ก.พ. 2566 เวลา 21:38 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย