??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมเดินทางไปส่ง ครูปถพล รุ่งเรือง ซึ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
         30 ส.ค. 2566 เวลา 20:10 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         29 ส.ค. 2566 เวลา 15:30 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         22 ส.ค. 2566 เวลา 14:48 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนคัดลายมือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
         21 ส.ค. 2566 เวลา 10:42 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         15 ส.ค. 2566 เวลา 15:13 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย