??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
         9 มี.ค. 2567 เวลา 15:33 น.
  คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม "เด็กดี หุ่นสวย ด้วย 3 อ." ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารรวงผึ้ง
         6 มี.ค. 2567 เวลา 20:20 น.
  คณะครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         23 ก.พ. 2567 เวลา 11:34 น.
  นายมนตรี สุขช่วย ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 ก.พ. 2567 เวลา 17:36 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่าย ที่ 6 ครั้งที่ 1/2567
         19 ก.พ. 2567 เวลา 10:45 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย