??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         19 ก.ย. 2566 เวลา 16:06 น.
  การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6
         13 ก.ย. 2566 เวลา 20:34 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง
         12 ก.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         5 ก.ย. 2566 เวลา 13:06 น.
  การประเมินและคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดราชบุรี วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี
         30 ส.ค. 2566 เวลา 21:05 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย