??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) มอบเกียรติบัตรการประกวดคัดลายมือ
         7 ก.ค. 2566 เวลา 11:15 น.
  การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนางสาวณัฐนิชา นุ่นลอย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         27 มิ.ย. 2566 เวลา 12:57 น.
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการประกวด Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6
         20 มิ.ย. 2566 เวลา 16:03 น.
  การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
         31 พ.ค. 2566 เวลา 15:36 น.
  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่5/66
         15 พ.ค. 2566 เวลา 09:52 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย