??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๗
         16 พ.ค. 2557 เวลา 07:10 น.
  Big cleaning day. เตรียมรับการประชุมผู้ปกครอง
         12 พ.ค. 2557 เวลา 09:07 น.
  โครงการกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         28 เม.ย. 2557 เวลา 09:00 น.
  วันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา ๒๕๕๖
         20 มี.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
  เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
         18 มี.ค. 2557 เวลา 09:00 น.

 

 


หน้าที่   100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย