??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  มอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทอสอบอ่านออกเขียนได้ 90 คะแนนขึ้นไป
         23 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมเติมสายใจรัก
         21 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
         21 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การทำแบบทดสอบกลาง ชั้น ป.2 และ 5 ปีการศึกษา 2558
         11 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  การจัดนิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
         7 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.

 

 


หน้าที่   111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย