??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
         29 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  กิจกรรมวันดอกบัวบานกลางบึง ปีการศึกษา 2558
         24 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  ประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
         23 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.
  มอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการทอสอบอ่านออกเขียนได้ 90 คะแนนขึ้นไป
         23 มี.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
  กิจกรรมเติมสายใจรัก
         21 มี.ค. 2559 เวลา 12:30 น.

 

 


หน้าที่   115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย