??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
  
     
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คุณครูโรงเรียนบ้านจอมบึงย้ายปฏิบัติราชการ
         4 ก.ย. 2560 เวลา 10:01 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
         1 ก.ย. 2560 เวลา 17:22 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ส.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
  การประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         3 ส.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมบึง
         1 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย