??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         4 ก.พ. 2560 เวลา 16:42 น.
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
         23 ม.ค. 2560 เวลา 08:30 น.
  วันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
         16 ม.ค. 2560 เวลา 08:00 น.
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจอมบึง เรื่อง การจัดงานวันครู 16 มกราคม 2560
         26 ธ.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
  การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         9 ธ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.

 

 


หน้าที่   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย