??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         21 ก.ค. 2560 เวลา 17:42 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:36 น.
  การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
         12 มิ.ย. 2560 เวลา 12:47 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
         13 พ.ค. 2560 เวลา 21:37 น.
  การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
         3 พ.ค. 2560 เวลา 17:30 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย