??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         3 ส.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมบึง
         1 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.ค. 2560 เวลา 16:39 น.
  การประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         21 ก.ค. 2560 เวลา 17:42 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:36 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย