??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         31 ส.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
  การประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         3 ส.ค. 2560 เวลา 16:29 น.
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจอมบึง
         1 ส.ค. 2560 เวลา 16:14 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         24 ก.ค. 2560 เวลา 16:39 น.
  การประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         21 ก.ค. 2560 เวลา 17:42 น.

 

 


หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

หน้าแรก   หน้าสุดท้าย