ข่าวสาร-กิจกรรม-ที่ผ่านมา    


ข่าวสาร - กิจกรรมที่เสนอไปแล้วปีการศึีกษา ๒๕๕๕
เปิดเทอมวันแรก
มอบเกียรติบัตร วาดภาพ "คำขวัญจังหวัดราชบุรี"
เดิน วิ่ง ปั่น ครอสคันทรี่ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
อบรมเยาวชนจิตอาสา เขาชะงุ้ม
อบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ครูนิธิศ ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประชุมคณะกรรมการสร้างสุขภาวะอำเภอจอมบึง
มอบถ้วยรางวัลวาดภาพ เทศกาลกินปลานิล ราชบุรี
อบรมหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานเอนกประสงค์
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ศึกษาดูงาน...
วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
แห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
สำรวจห้องสมุดเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ
ดัชมิลล์ จัดกิจกรรม แจกรางวัล
ประเมิน ผอ.เฉลิม เทพสวัสดิ์ ผู้บริหารดีเด่น

วงดุริยางค์ร่วมงานกีฬาภายใน ร.ร.คุรุราษฎร์ฯ

พลังงานสัญจร (ปตท.)
เครื่องแท็บเล็ต ชั้น ป.๑
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศวาดรูปที่ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ
ประกวดแอโรบิกแดนซ์ ที่ มรภ.จอมบึง
ยินดีต้อนรับ ครูสายใจ แคล้วเครือ
เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณเลิศ ต้นแบบคนดีศรีเมืองราช
ร.ร.วัดบ่อกรุและร.ร.วัดด่านช้าง มาศึกษาดูงาน
คณะครู อบรมการใช้แท็บเล็ต
เปิดเทอมวันแรก
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายที่ ๖
ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยไฟไหม้บ้าน
วันลอยกระทง
๕ ธันวามหาราช
กีฬาเยาชน เทศบาล-อำเภอจอมบึง
เครือข่ายที่ ๖และ๗ ประชุมจัดงานวัน ครู
นักเรียนรับเกียรติบัตรวาดภาพ "ตำนานจอมบึง"
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ระดับประถมศึกษา(ขนาดใหญ่)
วันเด็กแห่งชาติ
Pre O-NET
ประชุมผู้บริหารและคณะครู ค่ายวิชาการ O-NET
กิจกรรมวันครูติวเข้ม O-NET
กิจกรรมวันครูนักศึกษาจบการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
กิจกรรมวันครูสพฐ.ติดตามการใช้แท็บเล็ต ชั้นป.๑
ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการคุมสอบ NT
สอบ NT
สอบ LAS
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    พระยาตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต๓
กลุ่มโรงเรียนเทศมิตรสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
best practice นิเทศภายในแบบ "รู้เขา รู้เรา"
 


ข่าวสาร - กิจกรรมที่เสนอไปแล้วปีการศึีกษา ๒๕๕๔
เปิดเรียนวันแรก ภาำคเรียนที่ ๑
เลี้ยงส่งครูสุวิชญา สรุปราษฎ์ รับครูประยงค์
ครูวิลาวัลย์ มณีแดง เลื่อนวิทยฐานะำฯ
ฉลองอุปกรณ์สนามเด็กเล่นใหม่
เดินรณรงค์ บำเพ็ญประโยชน์
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เข้าค่าย ณ สวนพฤษศาสตร์วรรณคดี (สสส.)
รับการประเมิน โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
รับถ้วยพระราชทาน รร.รักษ์สิ่งแวดล้อม
สมศ. ประเมินภายนอกรอบสาม
นักเรียนรับเกียรติบัตรวันแม่แห่งชาติ
การประุชุมสัมนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กอนุบาล
รพ.ยุพราชจอมบึง ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
มอบเกียรติบัตร วิทยาศาสตร์ เด็กฟันดี
โรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน
รร.วัดน้ำพุ และ รร.บ้านเขาถ่าน มาศึกษาดูงาน
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอนศิลปะมวยไทย
รร.บ้านลาดวิถี มาศึกษาดูงาน
บึงสัมพันธ์เกมส์
รร.บ้านพุแค,หนองตาเนิด,หนองไผ่ ศึกษาดูงาน วันปิยมหาราช
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครื่อข่ายที่ ๖
แข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ ๖
โอวัลติน บริการแจกนักเรียน
ประเมินอนุบาล เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมวัน เอดส์โลก
กิจกรรมเข้าค่ายยุวพุทธ
สภ.จอมบึง ให้ความรู้ กฎจราจร
ยินดีต้อนรับครูกัญญาวรรณ โชติช่วง (ครูไหม) งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
นายอำเภอจอมบึง ร่วมทำบุญกับโรงเรียน ม.ราชภัฏจอมบึง จัดกิจกรรม ภัยคุกคามจากบุหรี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง สุพรรรณฯ ศึกษาดูงาน
ทำบุญตักบาตรภิกษุ ๑๒๓ รูป หน้าตลาดจอมบึง วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ ๒๗ วันครู
มอบเกียรติบัตรประกวดแข่งขันวันรัฐธรรมนูญ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ต้อนรับ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิํธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เข้าค่าย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านจอมบึง
อนุบาล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันวาเลนไทน์ เลือกตั้งประธานนักเรียน
สอบ O-NET ครู DARE
สอบ NT ป.๓ ปัจฉิมนิเทศ ป.๖ โดย ผอ.เฉลิม  เทพสวัสดิ์
Best Practice วันดอกบัวบานกลางบึง
คณะครู อบรมคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดเทอม ปี ๕๕ ครูประยงค์ ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 


ข่าวสาร - กิจกรรมที่เสนอไปแล้วปีการศึีกษา ๒๕๕๓
วันวิสาขบูชา
สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ตำรวจพบปะนักเรียน
แห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
ขอแสดงความยินดีกับครูยุพา  สมบูรณ์แก้ว
ทำบุญตักบาตร ภิกษุ ๗๐ รูปหน้าอำเภอจอมบึง
โอวัลตินบริการแจกเครื่องดื่ม
ครูนำเสนอ Best Practice
ฟังนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
วงปี่พาทย์มอญ ณ เมรุวัดเกาะลอย
บ้านจอมบึงเกมส์
ขอแสดงความยินดีกับครูหทัยกาญจน์ จ่าเมือง
กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
กีฬานักเรียนเทศบาลอำเภอจอมบึง
ชมการนำเสนอ best practiceของครูและผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม อบรมนักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
พี่จูงมือน้องเที่ยวแหล่งเรียนรุ้เขาประทับช้าง
ตอบปัญหาธรรมวันมาฆบูชา หน้าเสาธง
โครงงานตลาดปฐมวัย
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.๖
สอบ Las ชั้น ป.๒ และ ป.๕
วันดอกบัวบานกลางบึง
ทัศนศึกษา เกาะช้าง จ.ตราด

 
 


กลับไปหน้าหลัก